MacOS Üzerine Git Nasıl Kurulur

Git kullanmadan herhangi bir ürün veya yazılım geliştirmek olmaz. Sisteme git kurabilmek için;

brew install git

Kurulumun başarılı bir şekilde tamamlandığını anlamak için git --version komutunu çalıştırıyoruz. Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

git version 2.17.2 (Apple Git-113)

Git uygulamasının /usr/local/bin içerisinde yer alacağını unutmayın.

Ardından, Git kullanıcınızı tanımlayacağız (GitHub için kullandığınız kullanıcı adı ve e-postayla aynı olması gerektiğini unutmayın)

git config --global user.name "kullanıcı-adınız"
git config --global user.email "eposta-adresiniz"

Yaptığınız bu ayarlamalar, direk olarak .gitconfig dosyasına eklenir.

Github için SSH Yapılandırma

id_rsa.pub veya id_dsa.pub adlı dosyalarınız olup olmadığını görmek için ~/.ssh dizinini kontrol edin. Eğer anahtarlarınız bulunuyorsa. Bu aşamayı atlayabilirsiniz.

Bir SSH anahtarınız yoksa bir tane oluşturmanız gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdaki komutları uygulamanız ve Github da kullandığınız e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir.

ssh-keygen -t rsa -C "eposta-adresiniz"

SSH anahtarınızı ssh-agent’a ekleyin

SSH anahtarınızı ssh-agent’a eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın

eval "$(ssh-agent -s)"

MacOS Sierra 10.12.2 veya üstünü kullanıyorsanız, anahtarları otomatik olarak ssh-agent’a yüklemek için ~/.ssh/config dosyanızı değiştirmeniz gerekecek. Aşağıdaki satırları ekleyip devam edin.

Host *
  AddKeysToAgent yes
  UseKeychain yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Aşağıdaki aşamayı yaparken hangi işletim sistemi sürümünde olduğunuzun bir önemi olmadığını baştan belirteyim.

ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa

GitHub hesabınıza yeni bir SSH anahtarı ekleme

Son adım olarak GitHub’a SSH anahtarınız hakkında bilgi vermeniz gerekir. Anahtarınızı panoya kopyalamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Ardından Github hesabınıza giriş yapın ve panoya kopyaladığınız anahtarınızı Github Anahtar sayfasına anahtarınızı “key” adlı metin kutusuna yapıştırın ve kullanmakta olduğunuz bilgisayarı temsil eden bir tanımlama seçin.

Share this:

Leave a Comment