github yüksek çözünürlüklü logo, github svg logo, github özel logo

MacOS Üzerine Git Nasıl Kurulur

Git kullanmadan herhangi bir ürün veya yazılım geliştirmek olmaz. Sisteme git kurabilmek için;

brew install git

Kurulumun başarılı bir şekilde tamamlandığını anlamak için git --version komutunu çalıştırıyoruz. Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

git version 2.17.2 (Apple Git-113)

Git uygulamasının /usr/local/bin içerisinde yer alacağını unutmayın.

Ardından, Git kullanıcınızı tanımlayacağız (GitHub için kullandığınız kullanıcı adı ve e-postayla aynı olması gerektiğini unutmayın)

git config --global user.name "kullanıcı-adınız"
git config --global user.email "eposta-adresiniz"

Yaptığınız bu ayarlamalar, direk olarak .gitconfig dosyasına eklenir.

Github için SSH Yapılandırma

id_rsa.pub veya id_dsa.pub adlı dosyalarınız olup olmadığını görmek için ~/.ssh dizinini kontrol edin. Eğer anahtarlarınız bulunuyorsa. Bu aşamayı atlayabilirsiniz.

Bir SSH anahtarınız yoksa bir tane oluşturmanız gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdaki komutları uygulamanız ve Github da kullandığınız e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir.

ssh-keygen -t rsa -C "eposta-adresiniz"

SSH anahtarınızı ssh-agent’a ekleyin

SSH anahtarınızı ssh-agent’a eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın

eval "$(ssh-agent -s)"

MacOS Sierra 10.12.2 veya üstünü kullanıyorsanız, anahtarları otomatik olarak ssh-agent’a yüklemek için ~/.ssh/config dosyanızı değiştirmeniz gerekecek. Aşağıdaki satırları ekleyip devam edin.

Host *
  AddKeysToAgent yes
  UseKeychain yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Aşağıdaki aşamayı yaparken hangi işletim sistemi sürümünde olduğunuzun bir önemi olmadığını baştan belirteyim.

ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa

GitHub hesabınıza yeni bir SSH anahtarı ekleme

Son adım olarak GitHub’a SSH anahtarınız hakkında bilgi vermeniz gerekir. Anahtarınızı panoya kopyalamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Ardından Github hesabınıza giriş yapın ve panoya kopyaladığınız anahtarınızı Github Anahtar sayfasına anahtarınızı “key” adlı metin kutusuna yapıştırın ve kullanmakta olduğunuz bilgisayarı temsil eden bir tanımlama seçin.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

MikroTik’de DDoS Saldırılarından Korunmak İçin Firewall Kuralları

Next Post

Gitignore Nasıl Kullanılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
0
Share