Linux’ta Süreçler Nasıl Yönetilir

Bir süreç, Linux işletim sistemi tarafından çalışan bir programı temsil etmektedir. Linux’ta ki her işlem, bir adres alanından ve sunucu çekirdeğinde bir dizi veri yapısından oluşur. Adres alanı, işlemi, yürütülmekte olan kod ve kütüphaneleri, işlemin değişkenlerini ve işlem devam ederken çekirdek tarafından gerekli olan pek çok farklı ek bilgiyi içerir.

PID benzersiz bir kimlik numarasıdır ve çekirdek tarafından her işleme atanır. İşlemler oluşturulduğunda PIDler sırayla atanır.

UID oluşturan kişinin kullanıcı kimlik numarası

EUID işlemin belirli bir anda hangi kaynaklara ve dosyalara erişim izni olduğunu belirlemek için kullanılan ‘etkili’ kullanıcı kimliğidir. Genel olarak, UID ve EUID, belirlenen programlar haricinde aynıdır.

GID işlemin grup kimlik numarasıdır. EGID, EUID’in UID ile ilişkili olduğu şekilde GID ile de ilgilidir. Kısacası, bir süreç aynı anda birçok grubun üyesi olabilir.

ps bu, süreçleri izlemek için kullanılan temel Linux sistem yöneticisi komutlarından biridir. Ps’nin farklı sürümleri dokümanlarda ve ekranlarında farklı olsa da, hepsi aynı bilgileri sağlar. Ps komut çıktısı süreçlerin PID, UID, öncelik ve kontrol terminalini gösterebilir. Ayrıca ne kadar CPU süresinin kullanıldığı, bir işlemin ne kadar bellek kullandığı ve halihazırdaki durumu hakkında bilgide verir.

İşlem durum kodları:

 • R, çalışıyor – işlem yürütülüyor / yürütülüyor olabilir.
 • D, kesintisiz uyku
 • S, işlem bazında olayın tamamlanmasını bekliyor
 • T, İzlenen veya durdurulan
 • Z, Zombie – geçersiz işlem, sonlandırılmış bir işlem ancak yine de çekirdek işlem tablosunda dolaşıyor çünkü işlemin üst bölümü bu işlemin sonlandırma durumunu hala almamıştır.

Şimdi süreçleri görelim

ps aux
 • USER İşlem sahibinin kullanıcı adı
 • PID İşlem Kimliği
 • % CPU Belirli bir işlemin kullandığı CPU yüzdesi
 • % MEM Belirli bir işlemin kullandığı gerçek belleğin yüzdesi
 • VSZ İşlemin sanal boyutu
 • RSS Hafızadaki sayfa sayısı
 • TTY Kontrol terminal kimliği
 • STAT Geçerli işlem durumu
 • START Komutun başladığı saat
 • TIME Sürecin tükettiği CPU süresi

Çıktımız

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
systemd+  557 0.0 0.0 129340 4176 ?    Ssl Mar24  0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root    603 0.0 0.0 46340 2852 ?    Ss  Mar24  0:00 /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlp3s0.pid -i wlp3s0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -C /run/wpa_supplicant
root    618 0.0 0.0 180872 9964 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/sbin/thermald --no-daemon --dbus-enable
clamav   620 0.0 0.1 154520 24864 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/bin/freshclam -d --foreground=true
root    621 0.0 0.0 250116 4120 ?    Ssl Mar24  0:03 /usr/sbin/rsyslogd -n
rtkit   623 0.0 0.0 185744 3040 ?    SNsl Mar24  0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
root    624 0.0 0.0 422572 8844 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/sbin/ModemManager
root    627 0.0 0.0 97176 7948 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/cupsd -l
message+  628 0.0 0.0 45828 4512 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
root    646 0.0 0.0 46896 5036 ?    Ss  Mar24  0:00 /lib/systemd/systemd-logind
root    647 0.0 0.0 35900 3368 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/irqbalance --foreground
avahi   649 0.0 0.0 47132 3648 ?    Ss  Mar24  0:00 avahi-daemon: running [0x2e88ce4.local]
root    658 0.0 0.0 29664 2848 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/cron -f
clamav   665 0.0 3.2 773184 531652 ?    Ssl Mar24  0:06 /usr/sbin/clamd --foreground=true
avahi   675 0.0 0.0 47012  356 ?    S  Mar24  0:00 avahi-daemon: chroot helper
root    692 0.0 0.0 258596 9112 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/sbin/cups-browsed
root    694 0.0 0.0 287952 8236 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
root    703 0.0 0.0 13260  180 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/mcelog --daemon
colord   720 0.0 0.0 314276 14048 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/colord/colord
postgres  729 0.0 0.1 287552 24780 ?    S  Mar24  0:00 /usr/lib/postgresql/9.6/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/9.6/main -c config_file=/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf
lp     731 0.0 0.0 83956 5524 ?    S  Mar24  0:00 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
postgres  738 0.0 0.0 287552 3868 ?    Ss  Mar24  0:00 postgres: 9.6/main: checkpointer process  
postgres  739 0.0 0.0 287552 3868 ?    Ss  Mar24  0:00 postgres: 9.6/main: writer process  
postgres  740 0.0 0.0 287552 3868 ?    Ss  Mar24  0:00 postgres: 9.6/main: wal writer process  
postgres  741 0.0 0.0 288136 6500 ?    Ss  Mar24  0:00 postgres: 9.6/main: autovacuum launcher process  
postgres  742 0.0 0.0 143336 4328 ?    Ss  Mar24  0:00 postgres: 9.6/main: stats collector process  
memcache  995 0.0 0.0 335692 2664 ?    Ssl Mar24  0:01 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1
_dnscry+  996 0.0 0.0 33328 1780 ?    SLs Mar24  0:00 /usr/sbin/dnscrypt-proxy /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.conf
root    998 0.0 0.1 60696 22044 ?    Ss  Mar24  0:01 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord -n -c /etc/supervisor/supervisord.conf
root    999 0.0 0.0 69940 5600 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/sshd -D
root   1024 0.0 0.0 28424 2756 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
root   1030 0.0 0.0 14536 1808 tty1   Ss+ Mar24  0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
root   1034 0.0 0.0 289956 6372 ?    SLsl Mar24  0:00 /usr/sbin/lightdm
root   1039 0.0 0.0 14988  152 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address 0.0.0.0:69 --secure /srv/tftp
root   1040 0.0 0.0   0   0 ?    S<  Mar24  0:00 [iprt-VBoxWQueue]
root   1053 4.9 0.9 548492 149464 tty7  Ssl+ Mar24 10:58 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root   1057 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [iprt-VBoxTscThr]
unbound  1078 0.0 0.0 55532 11996 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/sbin/unbound -d
root   1093 0.0 0.0 159496 1648 ?    Ss  Mar24  0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data 1094 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1095 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1096 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1097 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1098 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1099 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1100 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
www-data 1101 0.0 0.0 159852 3348 ?    S  Mar24  0:00 nginx: worker process
lightdm  1158 0.0 0.0 65100 6556 ?    Ss  Mar24  0:00 /lib/systemd/systemd --user
lightdm  1159 0.0 0.0 85332 2300 ?    S  Mar24  0:00 (sd-pam)
lightdm  1170 0.0 0.0 44988 3388 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
lightdm  1174 0.0 0.0 220204 6904 ?    Sl  Mar24  0:02 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
lightdm  1178 0.0 0.0 284196 6232 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
lightdm  1184 0.0 0.0 352160 5196 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/116/gvfs -f -o big_writes
root   1250 0.0 0.0 20468 1048 ?    Ss  Mar24  0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.wlp3s0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.wlp3s0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.wlp3s0.leases wlp3s0
root   1279 0.0 0.0 239516 6840 ?    Sl  Mar24  0:00 lightdm --session-child 14 23
mertcan  1285 0.0 0.0 65128 6588 ?    Ss  Mar24  0:00 /lib/systemd/systemd --user
mertcan  1286 0.0 0.0 85332 2300 ?    S  Mar24  0:00 (sd-pam)
mertcan  1294 0.0 0.0  4288 1468 ?    Ss  Mar24  0:00 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
mertcan  1302 0.0 0.0 45896 4732 ?    Ss  Mar24  0:03 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
mertcan  1330 0.0 0.0 11084  332 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
mertcan  1340 0.0 0.0 328608 15924 ?    Sl  Mar24  0:03 xfce4-session
mertcan  1344 0.0 0.0 56668 5012 ?    S  Mar24  0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
mertcan  1348 0.0 0.0 91604 3232 ?    SLs Mar24  0:00 /usr/bin/gpg-agent --supervised
mertcan  1350 0.7 0.1 182440 22664 ?    S  Mar24  1:41 xfwm4 --display :0.0 --sm-client-id 265313172-944d-40be-a029-d9d6a2299553
mertcan  1352 0.2 0.1 265524 22212 ?    Sl  Mar24  0:32 xfce4-panel --display :0.0 --sm-client-id 2ed374871-a818-44e2-a69a-1e508062cafa
mertcan  1353 0.0 0.1 382952 19516 ?    Ssl Mar24  0:01 xfsettingsd --display :0.0 --sm-client-id 26e1987b6-027f-4957-94a3-ba9ca2561612
mertcan  1355 0.0 0.2 583628 48808 ?    Sl  Mar24  0:10 xfdesktop --display :0.0 --sm-client-id 20cfcc1af-8f3f-4f15-81b6-90acc1eff138
root   1359 0.0 0.0 310360 8212 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/upower/upowerd
mertcan  1383 0.0 0.2 395348 33180 ?    Sl  Mar24  0:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libwhiskermenu.so 1 12582937 whiskermenu Whisker Menu Show a menu to easily access installed applications
mertcan  1385 0.0 0.0 170536 10412 ?    Ss  Mar24  0:00 xfce4-power-manager --restart --sm-client-id 2e5b6b6e6-1370-4614-9d01-42202e16a921
mertcan  1386 0.0 0.3 468892 64960 ?    Sl  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/chrome --type=service
mertcan  1387 0.0 0.0  4288  760 ?    S  Mar24  0:00 /bin/sh ./bin//jetbrains-toolbox --minimize
mertcan  1388 0.0 0.0 166900 14064 ?    S  Mar24  0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 12 12582938 systray Notification Area Area where notification icons appear
mertcan  1389 0.0 0.1 383368 29064 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxfce4powermanager.so 8 12582939 power-manager-plugin Power Manager Plugin Display the battery levels of your devices and control the brightness of your display
mertcan  1390 0.0 0.2 698028 37564 ?    Sl  Mar24  0:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libpulseaudio-plugin.so 4 12582940 pulseaudio PulseAudio Plugin Adjust the audio volume of the PulseAudio sound system
mertcan  1391 0.0 0.0 284304 6336 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
mertcan  1396 0.0 0.0 713168 5212 ?    Sl  Mar24  0:05 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
mertcan  1410 0.0 0.0 248376 2168 ?    Ssl Mar24  0:00 /home/mertcan/.local/share/JetBrains/Toolbox/bin/jetbrains-toolbox --minimize
mertcan  1417 0.0 0.1 251916 31596 ?    Sl  Mar24  0:07 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
mertcan  1419 0.0 0.0 311880 13852 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
mertcan  1424 0.2 0.1 406592 27812 ?    Sl  Mar24  0:38 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libweather.so 5 12582942 weather Weather Update Show current weather conditions
mertcan  1425 0.0 0.1 400736 21428 ?    Sl  Mar24  0:00 light-locker
mertcan  1426 0.0 0.4 1239564 70952 ?    Sl  Mar24  0:02 share/jetbrains-toolbox/jetbrains-toolbox --disable-gpu --minimize
mertcan  1427 0.0 0.0 348672 5668 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
mertcan  1429 0.0 0.0 320616 14096 ?    Ssl Mar24  0:00 xfce4-power-manager
mertcan  1434 0.0 0.0 45112 3836 ?    S  Mar24  0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
mertcan  1439 0.0 0.0 187292 4972 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
mertcan  1443 0.0 0.0 220208 5416 ?    Sl  Mar24  0:03 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
mertcan  1461 1.0 0.0 1420148 12996 ?    S<l Mar24  2:19 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
mertcan  1466 0.0 0.0 355376 11000 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
root   1471 0.0 0.0 375596 7756 ?    Ssl Mar24  0:01 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
mertcan  1484 0.0 0.0 269380 4772 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
mertcan  1492 0.0 0.0 281612 6416 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
mertcan  1499 0.0 0.0 269296 5112 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
mertcan  1504 0.0 0.0 370176 7428 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
mertcan  1514 0.0 0.0 360320 6768 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.14 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
mertcan  1519 0.0 0.0 195096 7076 ?    Ssl Mar24  0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
root   1706 0.0 0.0 20468 1916 ?    Ss  Mar24  0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.enp4s0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.enp4s0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.enp4s0.leases enp4s0
debian-+ 1788 0.0 0.2 94000 46576 ?    Ss  Mar24  0:05 /usr/bin/tor --defaults-torrc /usr/share/tor/tor-service-defaults-torrc -f /etc/tor/torrc --RunAsDaemon 0
debian-+ 1789 0.0 0.4 211128 67744 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/bin/python /usr/bin/obfsproxy managed
mertcan  1802 0.0 0.2 552572 48368 ?    Sl  Mar24  0:05 /usr/bin/Thunar --daemon
mertcan  1805 3.8 1.1 1897280 182712 ?   Sl  Mar24  8:32 /opt/Telegram/Telegram
mertcan  1825 7.1 1.6 1446616 268120 ?   Sl  Mar24 15:54 /opt/google/chrome/chrome
mertcan  1830 0.0 0.0  5980  720 ?    S  Mar24  0:00 cat
mertcan  1831 0.0 0.0  5980  760 ?    S  Mar24  0:00 cat
mertcan  1833 0.0 0.0  6344  768 ?    S  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/chrome --type=zygote
mertcan  1834 0.0 0.2 387244 47708 ?    S  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote
mertcan  1836 0.0 0.0  6344  720 ?    S  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/nacl_helper
mertcan  1837 0.0 0.0 37640 5320 ?    S  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/nacl_helper
mertcan  1839 0.0 0.0 387244 12296 ?    S  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote
mertcan  1884 0.0 0.0 392204 12480 ?    S  Mar24  0:00 /opt/google/chrome/chrome --type=gpu-broker
mertcan  1890 0.0 0.0 70988 5580 ?    S  Mar24  0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconf/gconfd-2
mertcan  1920 0.3 1.2 1120484 211264 ?   Sl  Mar24  0:42 
root   5759 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/3:0]
root   7547 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/u16:0]
root   8190 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/4:2]
root   8328 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/0:2]
root   8851 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/3:1]
root   9356 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/6:0]
root   9394 0.0 0.0   0   0 ?    S  Mar24  0:00 [kworker/5:1]
root   9690 0.0 0.0 36312 4736 ?    Ss  Mar24  0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
mertcan  9832 0.0 0.3 613172 62380 ?    Sl  Mar24  0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet
mertcan 10529 0.3 1.0 3613000 170784 ?   Sl  Mar24  0:16 /usr/share/spotify/spotify
mertcan 10531 0.0 0.2 389932 42308 ?    S  Mar24  0:00 /usr/share/spotify/spotify --type=zygote --no-sandbox --lang=en-US --log-file=/usr/share/spotify/debug.log --log-severity=disable --product-version=Spotify/1.0.49.125
mertcan 19957 0.0 0.0 143048 10032 ?    S  00:18  0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/exo-1/exo-helper-1 --launch TerminalEmulator
mertcan 19958 3.6 0.2 579008 42080 ?    Sl  00:18  0:00 /usr/bin/xfce4-terminal
mertcan 19963 0.2 0.0 21228 5120 pts/0  Ss  00:18  0:00 bash
mertcan 19969 0.0 0.0 38300 3324 pts/0  R+  00:18  0:00 ps aux

Bir başka komutumuz pstree

systemd-+-ModemManager-+-{gdbus}
|       `-{gmain}
|-agetty
|-at-spi2-registr-+-{gdbus}
|         `-{gmain}
|-avahi-daemon---avahi-daemon
|-bluetoothd
|-clamd---{clamd}
|-colord-+-{gdbus}
|    `-{gmain}
|-cron
|-cups-browsed-+-{gdbus}
|       `-{gmain}
|-cupsd---dbus
|-dbus-daemon
|-2*[dhclient]
|-dnscrypt-proxy
|-freshclam
|-in.tftpd
|-irqbalance
|-jetbrains-toolb---4*[{jetbrains-toolb}]
|-lightdm-+-Xorg-+-{InputThread}
|     |   |-{radeon_cs:0}
|     |   |-{si_shader:0}
|     |   |-{si_shader:1}
|     |   |-{si_shader:2}
|     |   `-{si_shader:3}
|     |-lightdm-+-sh-+-ssh-agent
|     |     |  `-xfce4-session-+-applet.py---{gmain}
|     |     |          |-chrome-+-{Chrome_CloudPri}
|     |     |          |    |-{Network File Th}
|     |     |          |    |-{NetworkChangeNo}
|     |     |          |    |-2*[{ServiceProcess_}]
|     |     |          |    |-{TaskSchedulerSe}
|     |     |          |    |-{WorkerPool/1987}
|     |     |          |    `-{inotify_reader}
|     |     |          |-jetbrains-toolb---jetbrains-toolb-+-{QDBusConnection}
|     |     |          |                  |-{QXcbEventReader}
|     |     |          |                  |-{Qt HTTP thread}
|     |     |          |                  |-{Qt bearer threa}
|     |     |          |                  `-{SemaphoreWaitin}
|     |     |          |-light-locker-+-{dconf worker}
|     |     |          |       |-{gdbus}
|     |     |          |       `-{gmain}
|     |     |          |-polkit-gnome-au-+-{gdbus}
|     |     |          |         `-{gmain}
|     |     |          |-xfce4-panel-+-panel-1-whisker-+-{gdbus}
|     |     |          |       |         `-{gmain}
|     |     |          |       |-panel-12-systra
|     |     |          |       |-panel-4-pulseau-+-{gdbus}
|     |     |          |       |         `-{gmain}
|     |     |          |       |-panel-5-weather---{gmain}
|     |     |          |       |-panel-8-power-m-+-{gdbus}
|     |     |          |       |         `-{gmain}
|     |     |          |       `-{gmain}
|     |     |          |-xfdesktop-+-{gdbus}
|     |     |          |      `-{gmain}
|     |     |          |-xfwm4
|     |     |          |-{gdbus}
|     |     |          `-{gmain}
|     |     |-{gdbus}
|     |     `-{gmain}
|     |-{gdbus}
|     `-{gmain}
|-mcelog
|-memcached---6*[{memcached}]
|-nginx---8*[nginx]
|-polkitd-+-{gdbus}
|     `-{gmain}
|-postgres---5*[postgres]
|-pulseaudio-+-{alsa-sink-ALC28}
|      `-{alsa-source-ALC}
|-rsyslogd-+-{in:imklog}
|     |-{in:imuxsock}
|     `-{rs:main Q:Reg}
|-rtkit-daemon---2*[{rtkit-daemon}]
|-sshd
|-supervisord
|-systemd-+-(sd-pam)
|     |-dbus-daemon
|     |-gvfsd-+-{gdbus}
|     |    `-{gmain}
|     `-gvfsd-fuse-+-{gdbus}
|           |-{gmain}
|           |-{gvfs-fuse-sub}
|           `-2*[{gvfsd-fuse}]
|-systemd-+-(sd-pam)
|     |-Thunar-+-Telegram-+-3*[{MTP::internal::}]
|     |    |     |-{QDBusConnection}
|     |    |     |-3*[{QThread}]
|     |    |     |-{QXcbEventReader}
|     |    |     |-4*[{Qt HTTP thread}]
|     |    |     |-{Qt bearer threa}
|     |    |     |-{gdbus}
|     |    |     `-{gmain}
|     |    |-chrome-+-2*[cat]
|     |    |    |-chrome-+-chrome
|     |    |    |    |-{Chrome_ChildIOT}
|     |    |    |    |-{TaskSchedulerSe}
|     |    |    |    `-{Watchdog}

Bir başka komutumuz olan top

top - 00:25:14 up 3:49, 2 users, load average: 0.17, 0.20, 0.22
Tasks: 268 total,  2 running, 266 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 1.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 97.0 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 16345584 total, 10268056 free, 3218960 used, 2858568 buff/cache
KiB Swap: 16684028 total, 16684028 free,    0 used. 12399620 avail Mem 
PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND                                                          
1053 root   20  0 519932 141080 100416 R  4.6 0.9 11:12.81 Xorg                                                           
10529 mertcan  20  0 3613000 170784 87380 S  1.5 1.0  0:21.18 spotify                                                          
20362 mertcan  20  0 579504 41944 29576 S  1.5 0.3  0:00.16 xfce4-terminal                                                      
1355 mertcan  20  0 583628 49076 26092 S  1.0 0.3  0:11.32 xfdesktop                                                         
18006 mertcan  20  0 9872.8m 576236 32608 S  1.0 3.5  1:02.52 java                                                           
1350 mertcan  20  0 182440 22664 16576 S  0.5 0.1  1:43.03 xfwm4                                                           
1461 mertcan  9 -11 1420148 12996  9604 S  0.5 0.1  2:21.22 pulseaudio                                                        
1805 mertcan  20  0 1912712 198012 65136 S  0.5 1.2  8:32.42 Telegram                                                         
20374 mertcan  20  0  45044  3708  3004 R  0.5 0.0  0:00.01 top                                                            
1 root   20  0 205176  7456  5272 S  0.0 0.0  0:01.46 systemd                                                          
2 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kthreadd                                                         
3 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.04 ksoftirqd/0                                                        
4 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.26 kworker/0:0                                                        
5 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H                                                       
7 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:05.88 rcu_sched                                                         
8 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh                                                          
9 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 migration/0                                                        
10 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain                                                       
11 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 watchdog/0                                                        
12 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuhp/0                                                          
13 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuhp/1                                                          
14 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 watchdog/1                                                        
15 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.08 migration/1                                                        
16 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.02 ksoftirqd/1                                                        
18 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/1:0H                                                       
19 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuhp/2                                                          
20 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 watchdog/2                                                        
21 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.08 migration/2                                                        
22 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 ksoftirqd/2                                                        
24 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/2:0H                                                       
25 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuhp/3                                                          
26 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 watchdog/3                                                        
27 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.08 migration/3                                                        
28 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.02 ksoftirqd/3                                                        
30 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/3:0H                                                       
31 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuhp/4                                                          
32 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 watchdog/4                                                        
33 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.08 migration/4                                                        
34 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.04 ksoftirqd/4                                                        
36 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/4:0H                                                       
37 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuhp/5                                                          
38 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 watchdog/5                                                        
39 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.08 migration/5                                                        
40 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.01 ksoftirqd/5                                                        
42 root    0 -20    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/5:0H

kill – komut çoğu zaman bir işlemi sonlandırmak için kullanılır. Kill herhangi bir sinyal gönderebilir, ancak varsayılan olarak belirli bir SÜRE gönderir. Kill, normal kullanıcılar tarafından kendi süreçlerinde veya herhangi bir süreçte root kullanılarak kullanılabilir.

kill [-sinyal] pid

Burada sinyal, gönderilecek sinyalin numarası veya simgesel adıdır ve PID, hedef işlemin işlem tanımlama numarasıdır.

linuxkillPin

Sinyal numarası olmayan bir kill TERM yakalanabilir, engellenebilir veya yok sayılabilir olduğundan dolayı işlemin öleceğini garanti edemeyiz yolda bu işleme bir şeyler olabilir. Bir tanıdık lazım bize

Kill -9 pid

yukarıdaki komut, 9 sinyali KILL’in yakalanamaması nedeniyle sürecin öleceğini garanti eder. Killall komutu süreçleri ada göre işletir ve öldürür.

Peki bu 9 ne oluyor ?

 • SIGHUP (1) Kontrol terminalinde veya denetleme sürecinin ölümünde bir hata tespit edildi. Yapılandırma dosyalarını yeniden yüklemek ve günlük dosyalarını açmak / kapatmak için SIGHUP kullan.
 • SIGKILL (9) Sinyali öldür. İşlemi durdurmak için son çare olarak SIGKILL kullanın. Bu veri kayıt edilmez veya işlemi temizlemez.
 • SIGTERM (15) Sonlandırma sinyali. Süreci öldürmek için varsayılan ve en güvenli yol budur.

Yukarıdaki açıklamalara göre 15 kullanmamız gerekiyor değil mi evet aslında öyle ancak kimi zaman kapanmayan uygulamalar olacaktır. işte bu yüzden 9 kullanıyoruz. çünkü artık kapatacaksanız zaten uygulamanın o anki yaptıklarını gözden çıkartmışsınız demektir zaten.

Misal, aşağıdaki komut tüm Telegram işlemlerini öldürür

sudo killall telegram

Şimdi her şeyi gördük sıra durdurma komutumuza Ctrl + z bu komut, geçerli ön plan sürecini duraklatmak ve arka plana taşımak için kullanılır.

# service nginx restart
Redirecting to /bin/systemctl restart nginx.service
^Z
[1]+ Stopped         service nginx restart

jobs arka planda çalışan mevcut işlerin bir listesini görüntüler

# jobs
[1]+ Stopped         service nginx restart

fg Bu komut, bir arka plan işlemini ön plana taşımak için kullanılır

# fg 1
service nginx restart

Linux bir adet sunucunuz var ise veya evde *nix türevlerinden bazılarını kullanıyorsanız bu komutlardan bir veya birkaçını bilmek zorundasınız demektir.

öptüm bye <3

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın