Kullanışlı Bash Script Kodları

Kendi ihtiyaçlarım dan dolayı düzenlemiş olduğum bir kaç bash script kodunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı sorunlarınıza direk çözüm olabileceğini düşünüyorum. Sizinde böyle kullanışlı bash script kodlarınız var ise yorum olarak bırakmanız yeterli zamanla yazdıklarım ile birlikte güncellemeler yapacağım yorum altına bırakılan kodları da göz ardı etmeyip makaleye ekleyeceğim.

History Tarih Bilgisi Ekleme

export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "

En çok kullanılan komutları kullanım sayısına göre sıralamak

history | awk '{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i]" "i}}' | sort -rn | head

Uptime oranını öğrenme saniye cinsinden

cat /proc/uptime | awk '{print $1}'

Bilgisayarın kaç çekirdek olduğunu öğrenme

cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l

Gelen Trafiğin toplam boyutu

ifconfig eth0 | awk '/RX bytes/ {print $3, $4}'

Giden Trafiğin toplam boyutu

ifconfig eth0 | awk '/RX bytes/ {print $7, $8}'

Aliaslar

alias install='sudo apt-get install'
alias remove='sudo apt-get remove'
alias purge='sudo apt-get remove --purge'
alias update='sudo apt-get update'
alias clean='sudo apt-get autoclean && sudo apt-get autoremove'
alias sources='(gksudo geany /etc/apt/sources.list &)'

Tüm dosya adlarını küçültme

for i in *.mp4; do mv "$i" "`echo $i| tr [A-Z] [a-z]`"; done

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın