yüksek çözünürlüklü ruby logosu

Jekyll JSFiddle Eklentisi

Jekyll de kullanabileceğiniz ve kodlarınızı Github gist dışında gösterebileceğiniz bir platform olan JSfiddle’ı bu eklenti ile kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılacağı ve neler yapılabileceği aşağıda bulunmaktadır. İstediğiniz şekillerde kullanabilmekte özgürsünüz

# Syntax: {% jsfiddle shorttag [tabs] [skin] [height] [width] %}
#
# Examples:
#
# Input: {% jsfiddle ccWP7 %}
# Output: <iframe style="width: 100%; height: 300px" src="http://jsfiddle.net/ccWP7/embedded/js,resources,html,css,result/light/"></iframe>
#
# Input: {% jsfiddle ccWP7 js,html,result %}
# Output: <iframe style="width: 100%; height: 300px" src="http://jsfiddle.net/ccWP7/embedded/js,html,result/light/"></iframe>
#

module Jekyll
 class JsFiddle < Liquid::Tag
  def initialize(tag_name, markup, tokens)
   if /(?<fiddle>w+/?d?)(?:s+(?<sequence>[w,]+))?(?:s+(?<skin>w+))?(?:s+(?<height>w+))?(?:s+(?<width>w+))?/ =~ markup
    @fiddle  = fiddle
    @sequence = (sequence unless sequence == 'default') || 'js,resources,html,css,result'
    @skin   = (skin unless skin == 'default') || 'light'
    @width  = width || '100%'
    @height  = height || '300px'
   end
  end

  def render(context)
   if @fiddle
    "<iframe style="width: #{@width}; height: #{@height}" frameborder="0" seamless="seamless" src="http://jsfiddle.net/#{@fiddle}/embedded/#{@sequence}/#{@skin}/"></iframe>"
   else
    "Error processing input, expected syntax: {% jsfiddle shorttag [tabs] [skin] [height] [width] %}"
   end
  end
 end
end

Liquid::Template.register_tag('jsfiddle', Jekyll::JsFiddle)
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Network Manager IPv6 Sorunu ve Çözümü

Next Post

Cisco CCNA Network Eğitim Seti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
0
Share