Geliştirme Ortamları İçin Statik Web Sunucuları

Aşağıda sizin için vereceğim komutlardan her biri geliştirme ortamların da kullanabileceğiniz, statik web sunucularını göstermektedir. Örnek olması amacı ile 8000 port’u ve localhost için kullanımlarını göstereceğim.

Aşağıdaki komutların her biri yalnızca geliştirme ortamlarında kullanılmak için geliştirilmiştir. Canlıya bu sunucular ile çıkılması kesinlikle önerilmez.

  • Geçerli dizinler içerisinde komut satırı ile kolay bir şekilde çalıştırılır ve kullanılırlar.
  • Html, Css, Js ve görselleri hiç zorlanmadan sunabilirler.
  • Yapılandırılmaya gerek duymazlar
  • Herhangi bir şekilde çalışabilirler.

Geliştirme ortamlarında kullandıklarımı sizlere sunuyorum. Diğer dillerde ki kullanımları bilmediğim için ekleme yapamıyorum. Katkı sağlamak isterseniz yorumlarınızı bekliyorum.

Python 3

python -m http.server 8000

Python 2.x

python -m SimpleHTTPServer 8000

Ruby

ruby -run -e httpd . -p 8000

NodeJs

npm install -g node-static
static -p 8000

Php

php -S localhost:8000

Laravel

php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000

IIS Express

C:\> "C:\Program Files (x86)\IIS Express\iisexpress.exe" /path:C:\Horus /port:8000

Mutlaka /path tanımlaması yapılmalıdır. Aksi taktirde çalışması gereken dizini tespit edemez.

Elixir

elixir --no-halt --app inets -e ":inets.start(:httpd,[{:server_name,'s'},{:document_root,'.'},{:server_root,'.'},{:port,8000}])"

Rust

cargo install https
http -p 8000

Go

caddy -port 8000

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın