Rust Kurulumu

Kullanışlı ve stabil uygulamaların kurulumu ve çalıştırılması için gerekli olan uygulama dil ve araçlarını kurmamız gerekiyor bunun için

sudo apt-get install curl
curl -sSf https://static.rust-lang.org/rustup.sh | sh

Kurulum tamamlandıktan sonra home dizini altında bulunan kullanıcının .bashrc doyasına aşağıdaki eklenir.

export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"

Ardından değişikliğin geçerli olması için oturumdan çıkış yapılır ve tekrar girilir.