Haveged Kurulumu

Sistemde kriptografik işlemleri hızlandırmak için kullanılacak olan uygulamadır.

sudo apt install havaged

Kontrol için aşağıdaki kullanılabilir değer 1000 den yüksek çıkması gerekmektedir.

cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail