Geliştirici Paketleri

Sistemde uygulama geliştirilecek ise aşağıdaki bağımlılıkların kurulması gerekmektedir. Pek çok sorun ve hatayı ortadan kaldırmaktadır.

Ruby Paketleri için

sudo apt-get install build-essential patch
sudo apt-get install ruby ruby-dev zlib1g-dev liblzma-dev ruby-bundler

Genel Paketler

sudo apt-get install -y libreadline-dev libcapstone3 libcapstone-dev libssl-dev zlib1g-dev libxml2-dev libxslt1-dev libyaml-dev libffi-dev libssh-dev libpq-dev libsqlite3-dev libpcap-dev libgmp3-dev libpcap-dev  libpcre3-dev libidn11-dev libcurl4-openssl-dev

Python Paketleri için

sudo apt-get install -y python-yara python-distorm3 python-magic python-pyinotify python-configobj python-msgpack python-requests python-pefile python-ipy python-openssl python-pypcap python-dns python-dnspython python-crypto python-cryptography python-dev python-twisted python-nfqueue python-scapy python-capstone python-setuptools python-urllib3 python-pip python3-pip

SSL ve Sistem için

apt-get install -y libpq5 libreadline5 libappindicator1 libindicator7 libnss3-1d libxss1 libssl1.0.0 cmake nmap libpcap0.8-dev libimage-exiftool-perl openjdk-8-jre openvpn libwebkitgtk-1.0-0 libssl-dev libjpeg-dev libnetfilter-queue-dev p7zip-full tcpreplay tcpick gufw vncviewer secure-delete hping3

İşlemler bittiğinde kırıntıları temizlemek için

apt-get autoremove -y
aptitude autoclean -y
apt-get -y install -f