Ubuntu Format Sonrası Kurduklarım

Xubuntu serisinde kullandığım ve format sonrası düzenlenmesi,kurulması ve yapılması gerekenlerdir.

Sistemin İlk Kurulumu

USB ye yazdırma

İlerlemeyi göstermek için pv kuralım


sudo apt install pv

yazdırma işlemine başlayalım.


sudo dd if=xubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso | pv | sudo dd of=/dev/sdb

NOT: iso kalıbının sürümleri değişkenlik gösterebilir.

USB ye yazdırma işlemi tamamlandıktan hemen sonra sistem yeniden başlatılır ve Kurulum aşamasına geçilir.

Language: English Keyboard: Turkish Timezone: Istanbul olarak yarlanır.

Disk yapılandırması kişiye özel bırakılmıştır. Şifreleme seçeneği seçilecekse işlemcinin biraz daha iyi olması gerekiyor.


Kurulumlar tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde touchpad kapatılması gerekiyor. Synaptic driver üzerinde olan bir sıkıntıdan dolayı mouse eventleri sapıtıyor.

XFCE wisker menü > Settings > Mouse and Touchpad

Girilir burada hem mouse hemde touchpad gözükür. Hızlıca touchpad kısmına geçip

Enable This device seçeneğindeki tik kaldırılır.

Bundan sonra touchpad çalışmayacak ancak mouse sapıtmayacaktır.

Kurulumlar

Format işlemi bitirildikten sonra yapılacak olan uygulama kurulumlarını içerir. Gerekli olan tüm herşeyi kuracak şekilde düzenlenmiştir.

SSH Key Düzenlemesi

Yedeklenen key harici disk üzerinden sisteme aktarılır.

sudo mv id_rsa id_rsa.pub ~/.ssh

Ardından sisteme keyi tanıtmak amacıyla ssh-add komutu verilir. Aşağıdaki hatayı verdiği gözlemlenir.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@     WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0744 for '/home/mertcan/.ssh/id_rsa' are too open.
It is recommended that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
bad permissions: ignore key: /home/mertcan/.ssh/id_rsa

gerekli olan izinlerin düzenlenmesi gerekmektedir bunun için

sudo chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
sudo chmod 600 ~/.ssh/id_rsa.pub

tekrar ssh-add komutu verilir. Gelen uyarıya Evet cevabı verilir.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Komut satırı bir alt satıra geçti ise işleminiz başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir.

GPG Key Düzenlemesi

Yedeklenen keyin bulunduğu dizine gidilir.

cp *.gpg ~/.gnupg/

Tüm herşey taşındıktan sonra gerekli olan owner düzenlemesi yapılır.

gpg --import-ownertrust mertcangokgoz-ownertrust-gpg.txt

GPG key başarılı bir şekilde sisteme dahil edildi

DNS Düzenleme

Türkiye'de kullanılan internetdeki bir takım web sitelerine ulaşmak için öntanımlı olan dnslerin değiştirilmesi gerekmektedir.

sudo nano /etc/resolv.conf

İçerisinde hali hazırda olan değer değiştirilir ve eklemeler yapılır.

nameserver 77.88.8.88
nameserver 77.88.8.2

kayıt edilip çıkılır. Sistem yeniden başlatıldığında değişikliğin sıfırlanmaması için aşağıdaki işlemler yapılır.

chattr +a /etc/resolv.conf

Bundan sonra resolv.conf dosyasının değiştirilmesine imkan yoktur. Ancak VPN kullanılacak ise bu komutun girilmemesi gerekmektedir.

chattr -a /etc/resolv.conf

Güncellenmesi Devredışı Bırakılacak Paketler

Sistemde güncellenmemesini istemediğimiz paketlere aşağıdaki işlemleri yaparak güncellenmemesini sağlayabiliriz.

echo "tzdata hold" | sudo dpkg --set-selections
echo "nginx hold" | sudo dpkg --set-selections
echo "php-5 hold" | sudo dpkg --set-selections

Aria2 WebUI Servis Ekleme

Konsoldan çalıştırmak istenmiyor ise WebUI kullanılabilir.

sudo apt install Nginx

WebUI indirilmesi ve dizine taşınması işlemi

git clone [email protected]:ziahamza/webui-aria2.git
cd webui-aria2
sudo mv * /var/www/html

RPC sürecinin el ile başlatılması

aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all

Sürecin otomatik başlatılması için gereken service dosyası oluşturulur.

sudo nano /etc/systemd/system/aria2d.service

Dosyanın içerisine aşağıdakiler eklenir ve kayıt edilir.

[Unit]
Description=Aria2 WebUI RPC Service
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ayrıca aşağıdaki servisinde başlatılması gerekmektedir.

systemctl enable systemd-networkd-wait-online

Java Çalıştırmak

Çift tıklama aracılığı ile java uygulamalarını çalıştırmak isteniyor ise

cd /usr/share/applications/
sudo nano java.desktop

dosya içerisine

[Desktop Entry]
Name=Double Click Java Application
Comment=Double Click Java Application
GenericName=Double Click Java Application
Keywords=java
Exec=java -jar %f
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
MimeType=application/x-java-archive
StartupNotify=true

Kayıt edip çıkıyorsunuz. Ardından jar uzantılı herhangi bir uygulamayı tek sefer olacak şekilde sağ tıklayıp. Open with other application diyerek Double Click Java Application seçeneğini seçiyorsunuz. Bundan sonraki tüm işlemlerinizde çift tıklayarak uygulamayı açabileceksiniz.

Uygulamalar

Ubuntu'da kullanıcının kullanacağı uygulamaların kurulum komutlarını içerir.

Extras Repo Kurulumu

Sistem içerisinde bir takım eklerin kurulması için gereken paketleri içeren repodur. MP3 codekleri, flash ve bir takım ekleri içerir.

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

Spotify Kurulumu

Müzik dinlemek için kullanılacak olan Spotify'ın kurulumu şu şekildedir.

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886
echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install spotify-client

Kurulum tamamlandıktan sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi uygulamaya girerek müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.

Numix Circle Tema Kurulumu

Görüntüyü düzenlemek ve güzelleştirmek için Numix Circle İkon ve Numic GTK tema paketi kullanılmaktadır.

sudo add-apt-repository ppa:numix/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install numix-icon-theme-circle
sudo apt-get install numix-gtk-theme

Gerekli olan kurulumlar yapıldıktan sonra Sistem ayarlarından gürekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

İkonlar için

Appearance > Icons > Numix Circle

GTK Tema için

Appearance > Style > Numix ve Windows Manager > Style > Numix

Yapılan tüm bu seçeneklerin ardından Tamamıyla Numix Teması ve İkon Paketine geçiş yapılır.

Geliştirici Paketleri

Sistemde uygulama geliştirilecek ise aşağıdaki bağımlılıkların kurulması gerekmektedir. Pek çok sorun ve hatayı ortadan kaldırmaktadır.

Ruby Paketleri için

sudo apt-get install build-essential patch
sudo apt-get install ruby ruby-dev zlib1g-dev liblzma-dev ruby-bundler

Genel Paketler

sudo apt-get install -y libreadline-dev libcapstone3 libcapstone-dev libssl-dev zlib1g-dev libxml2-dev libxslt1-dev libyaml-dev libffi-dev libssh-dev libpq-dev libsqlite3-dev libpcap-dev libgmp3-dev libpcap-dev libpcre3-dev libidn11-dev libcurl4-openssl-dev

Python Paketleri için

sudo apt-get install -y python-yara python-distorm3 python-magic python-pyinotify python-configobj python-msgpack python-requests python-pefile python-ipy python-openssl python-pypcap python-dns python-dnspython python-crypto python-cryptography python-dev python-twisted python-nfqueue python-scapy python-capstone python-setuptools python-urllib3 python-pip python3-pip

SSL ve Sistem için

apt-get install -y libpq5 libreadline5 libappindicator1 libindicator7 libnss3-1d libxss1 libssl1.0.0 cmake nmap libpcap0.8-dev libimage-exiftool-perl openjdk-8-jre openvpn libwebkitgtk-1.0-0 libssl-dev libjpeg-dev libnetfilter-queue-dev p7zip-full tcpreplay tcpick gufw vncviewer secure-delete hping3

İşlemler bittiğinde kırıntıları temizlemek için

apt-get autoremove -y
aptitude autoclean -y
apt-get -y install -f

Hack Font Kurulumu

Sistemde oldukça güzel gözüken Hack adlı fontun kurulumu için aşağıdaki işlemin yapılması gerekmektedir.

sudo apt install fonts-hack-ttf

Kurulum tamamlandıktan sonra sistemde uygulamak için

Windows Manager > Stlye > Title Font == Hack 10

Appearance > Fonts > Default Font == Hack 10

Terminalde yapılacak olan değişiklik için

CTRL + ALT + T > Edit > Preferences > Font == Hack 10

Tüm işlemler yapıkdıktan sonra sistemde tamamen Hack fontu kullanılmış olur

Atom Kurulumu

Atom adlı metin editörünü kurmak için aşağıdaki işlemler yapılır.

wget https://github.com/atom/atom/releases/download/v1.10.0/atom-amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb

Rust Kurulumu

Kullanışlı ve stabil uygulamaların kurulumu ve çalıştırılması için gerekli olan uygulama dil ve araçlarını kurmamız gerekiyor bunun için

sudo apt-get install curl
curl -sSf https://static.rust-lang.org/rustup.sh | sh

Kurulum tamamlandıktan sonra home dizini altında bulunan kullanıcının .bashrc doyasına aşağıdaki eklenir.

export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"

Ardından değişikliğin geçerli olması için oturumdan çıkış yapılır ve tekrar girilir.

Git Kurulumu

Versiyon kontrol için gerekli olan uygulamadır. Pek çok uygulamanın kurulmasında güncellenmesinde görev almaktadır.

sudo apt-get install git

OpenVPN Kurulumu

VPN bağlantısı kurmak için kullanılan en yaygın uygulamalardan bir tanesidir. Güvenli bağlantı kurup işlemlerinizi halledebilmenize imkan sağlar.

Açık anahtarı sisteme dahil edelim.

wget -O - https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg|apt-key add -

gerekli olan depoyu sisteme ekleyelim

echo 'deb http://swupdate.openvpn.net/apt '$(lsb_release -cs)' main' > /etc/apt/sources.list.d/swupdate.openvpn.net.list

Paket önbelleğini güncelleyelim ve yükleyelim.

apt-get update && apt-get install openvpn

dipnot: sistemin kendi depolarında bulunan openvpn sürümü eski olduğundan dolayı güncel sürümü yüklemek amacıyla bu işlem yapılmaktardır.

IRC Client Kurulumu

IRC üzerinden insanlar ile sohbet etme ihtiyacını gidermek için aşağıdaki uygulamalar kullanılabilir.

sudo apt install hexchat irssi

Ön tanımlı olarak SASL auth kolaylığından dolayı Hexchat tercih edilecektir.

Geany Kurulumu

Hafif ve hızlı geliştirme ortamı sağlayan geany uygulamasını kurmamız gerekiyor yüksek boyutlu dosyaları açarken hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaması en sevilen yanı

sudo apt install geany

Jetbrain Uygulamalarının Kurulumu

Genelde geliştirme ortamı ve kod tamamlamasını sevdiğim için Jetbrain ürünlerini kullanıyoruz.

Kullandıklarımız

 • IntelliJ IDEA - https://www.jetbrains.com/idea/download
 • PhpStorm - https://www.jetbrains.com/phpstorm/download
 • PyCharm - https://www.jetbrains.com/pycharm/download
 • WebStorm - https://www.jetbrains.com/webstorm/download

Gerekli olan tüm bu uygulamalar indirildikten hemen sonra /opt içerisine taşıma işlemi yapılır.

Ardından Masaüstüne Launcher eklemesi yapılır ve kullanılır.

Python Pip Kurulumu

Gerekli olan modüllerin kurulumu için gereklidir.

sudo apt install python-pip python3-pip

Bu işlemden sonra pip güncellenmesi gerekmektedir.

pip install --upgrade pip

Screenfetch Kurulumu

Sistem özelliklerini derli toplu bir şekilde terminal üzerinden kolaylıkla görebilmek için gereklidir.

sudo apt install screenfetch

Örnek bir çıktı

[email protected]:~$ screenfetch
             ./+o+-    [email protected]
         yyyyy- -yyyyyy+   OS: Ubuntu 16.04 xenial
        ://+//////-yyyyyyo   Kernel: x86_64 Linux 4.4.0-36-generic
      .++ .:/++++++/-.+sss/`   Uptime: 15m
     .:++o: /++++++++/:--:/-   Packages: 1754
    o:+o+:++.`..```.-/oo+++++/   Shell: bash 4.3.46
    .:+o:+o/.     `+sssoo+/  Resolution: 1920x1080
 .++/+:+oo+o:`       /sssooo.  DE: XFCE
 /+++//+:`oo+o        /::--:.  WM: Xfwm4
 \+/+o+++`o++o        ++////.  WM Theme: Numix
 .++.o+++oo+:`       /dddhhh.  GTK Theme: Numix [GTK2]
    .+.o+oo:.     `oddhhhh+  Icon Theme: Numix-Circle
    \+.++o+o``-````.:ohdhhhhh+   Font: Hack 10
     `:o+++ `ohhhhhhhhyo++os:   CPU: Intel Core i7-4720HQ CPU @ 3.6GHz
      .o:`.syhhhhhhh/.oo++o`   GPU: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
        /osyyyyyyo++ooo+++/   RAM: 1400MiB / 15958MiB
          ````` +oo+++o\:  
             `oo++.   

Virtualbox Kurulumu

Gerekli olan sanallaştırma ortamını sağlamak amacıyla kullanılan bir uygulamadır aşağıdaki gibi kurulması gerekmektedir.

sudo apt install virtualbox

Vrms Kurulumu

Stallman gibi işlem görmektedir ücreli olan paketleri vs belirlemek için kullanılabilir.

sudo apt install vrms

ClamAV Kurulumu

Sistemde virüs ve kötücülleri taramak için clamav uygulamasından faydalanabilirsiniz.

sudo apt-get install clamav clamav-daemon clamtk

Daha sonra antivirüs veritabanını güncelliyoruz

sudo freshclam

Bu sırada aşağıdaki gibi bir hata verirse

[email protected]:~$ cat /var/log/clamav/freshclam.log
Fri Sep 9 07:35:14 2016 -> --------------------------------------
Fri Sep 9 07:35:14 2016 -> freshclam daemon 0.99 (OS: linux-gnu, ARCH: x86_64, CPU: x86_64)
Fri Sep 9 07:35:14 2016 -> ClamAV update process started at Fri Sep 9 07:35:14 2016
Fri Sep 9 07:35:14 2016 -> WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED!
Fri Sep 9 07:35:14 2016 -> WARNING: Local version: 0.99 Recommended version: 0.99.2
Fri Sep 9 07:35:14 2016 -> DON'T PANIC! Read http://www.clamav.net/support/faq
Fri Sep 9 07:36:07 2016 -> Downloading main.cvd [100%]
Fri Sep 9 07:36:13 2016 -> main.cvd updated (version: 57, sigs: 4218790, f-level: 60, builder: amishhammer)
Fri Sep 9 07:36:24 2016 -> Downloading daily.cvd [100%]
Fri Sep 9 07:36:25 2016 -> daily.cvd updated (version: 22199, sigs: 596178, f-level: 63, builder: neo)
Fri Sep 9 07:36:26 2016 -> Downloading bytecode.cvd [100%]
Fri Sep 9 07:36:26 2016 -> bytecode.cvd updated (version: 283, sigs: 53, f-level: 63, builder: neo)
Fri Sep 9 07:36:29 2016 -> Database updated (4815021 signatures) from db.local.clamav.net (IP: 130.59.10.36)
Fri Sep 9 07:36:29 2016 -> ERROR: NotifyClamd: Can't find or parse configuration file /etc/clamav/clamd.conf
Fri Sep 9 07:36:29 2016 -> --------------------------------------

Eski süreç durdurulur.

systemctl stop clamav-freshclam

ardıntan tekrark konfigüre edilir

dpkg-reconfigure clamav-base

Virüs Taraması işlemleri

Home dizinini tarama işlemi

clamscan -r /home

Tüm dizinleri tarama işlemi(sadece virüsleri çıktı verir)

sudo clamscan -ir --bell --exclude-dir=^/sys --exclude-dir=^/dev --exclude-dir=^/proc

USB Bellek tarama ve silme

clamscan -r -z --remove --verbose /media/mertcan

Haveged Kurulumu

Sistemde kriptografik işlemleri hızlandırmak için kullanılacak olan uygulamadır.

sudo apt install havaged

Kontrol için aşağıdaki kullanılabilir değer 1000 den yüksek çıkması gerekmektedir.

cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail

SpeedCrunch Kurulumu

Multi-platform olarak belkide en iyi hesap makinesi uygulamalarından bir tanesidir. Pek çok hesaplamanızı bu uygulama aracılığı ile yapabilirsiniz.

sudo apt install speedcrunch

Zeal Kurulumu

Yazılım dillerinin ve uygulamaların dokümanlarına kolaylıkla ulaşma imkanı tanıyan bir uygulamadır her sistemde olmazsa olmazlarımız arasındadır.

sudo apt install Zeal

File > Options > Docsets yoluna gidilir biraz bekledikten sonra uygun olan doküman setleri karşınıza çıkacaktır. İhtiyacınız olan dokümanları seçerek Download diyorsunuz ve sisteminize indiriliyor. Bundan sonra kolaylıkla dokümanlar arasında gezebilirsiniz.

Silinecekler

Kullanılmayan ve gereksiz sistemde bulunan uygulamaların kaldırılması işlemleri

Torrent Uygulamasının Kaldırılması

Kullanılmayan Transmission'un tüm paketleri kaldırılır.

sudo apt-get autoremove transmission*

Libreoffice Kaldırılması

Kullanılmayan Libreoffice uygulamasının kalıcı bir şekilde sistemden kaldırılması işlimi

sudo apt-get autoremove libreoffice*

Flash Playerin Kaldırılması

Büyük bir tehdit olarak sisteme extras paketi içinde kurulan flash playerin kalıcı olarak sistemden kaldırılması gerekmektedir.

sudo apt-get purge flashplugin-installer

Tarayıcı Düzenlemeleri

Sistemde kullanılacak olan tarayıcı ve(veya) tarayıcıların üzerinde yapılacak olan değişiklikleri içerir.

Firefox Ayarları

Tarayıcı ilk kurulduğunda aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir.

 • General > Home Page > https://google.com.tr
 • Search > Default Search Engine > Google
 • Advanced > Data Choices > Enable Firefox Health Report ve Enable Crash Reporter Kapatılacak

Kurulacak eklentiler

 • Flashblock
 • Flashgot
 • Google search link Fix
 • No youtube comments
 • Privacy Settings
 • uBlock Origin
 • Wappalyzer

Chromium Ayarları

Chromium Tarayıcıda kurulumdan sonra yapılacak ayarlar şu şekildedir.

 • Settings > Languages and input Settings > Add > Turkish
 • Settings > Privacy > Send a "Do Not Track" request with your browsing traffic etkinleştir.

Kurulacak eklentiler

 • WebRTC Leak Prevent
 • uBlock Origin
 • Wappalyzer
 • Flashcontrol

Temel Linux Komutları

Linux kullanacak her bireyin bilmesi gereken temel komutları içeren bölümdür.

Sistem Komutları

Sistemin genelini oluşturan bir takım bileşenlerde işlem yapmak için gereken komutlar şu şekildedir

Komut Açıklama
uname -a Sistem bilgisi(çekirdek sürümü, tarihi ve mimarisi)
uname -r Çekirdek sürümü
uptime Sistemin ne kadar zamandır açık olduğunu ve yükü gösterir
hostname sistemin adı
last reboot Son kapanma listesi çalışma düzey değişikliği dahil
date tarih hakkında bilgi verir
cal takvim
w hangi kullanıcı o anda hangi komutu çalıştırdığını görürüz.
whoami o anki kullanılan kullanıcı adını verir
finger mertcan kullanıcı hakkında bilgi verir

Donanım Komutları

Sistemde donanımsal hataları yakalamak ve çözüme kavuşturmak için kullanılan bir takım komutları içerir. Ayrıca sistem hakkında genel bir bilgi verir

Komut Açıklama
dmesg Kernel mesajlarını verir
cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında bilgi verir
cat /proc/meminfo Bellek(RAM) hakkında bilgi verir
cat /proc/interrupts CPU Çekirdek sistem kesme listesi
lshw Sistemin donanım konfigurasyon bilgileri
lsblk Disk Bölümleme tablosu
free -m Sistemde kullanılan ram bilgisi
lspci -tv PCI cihazlarını listeler
lsusb -tv USB cihazlarını listeler
dmidecode BIOS donanım bilgisi
hdparm -i /dev/sda disk hakkında bilgi verir
hdparm -tT /dev/sda kullanılan disk için okuma hız testi
badblocks -s /dev/sda Ulaşılamayan block tespiti

Kullanıcı Komutları

Kullanıcıları yönetmedeki gerekli olan komutları içerir.

Komut Açıklama
id kullanıcı id bilgisi
last sisteme en son giriş yapmış kullanıcıların bugünden geriye doğru listesi
who sisteme kayıtlı kullanıcılar
groupadd sisteme yeni bir grup oluşturur
useradd mertcan sisteme bir kullanıcı ekler
userdel mertcan sistemden bir kullanıcı siler
usermod kullanıcı izinlerini değiştirme

Dosya Komutları

Dosyalar ve klasörler üzerinde bir takım işlemler yapabilmenize imkan tanıyan komutlardır.

Komut Açıklama
ls -la dosyaları listeler (a gizli olanlar, l detaylı)
pwd mevcut dizin
mkdir dizin oluşturma
rm Dosya sil
rm -r Dizin sil
rm -f zorlayarak sil
rm -rf dizini silmeye zorla
cp dosyayı kopyala
cp -r home1 home2 home1 isimli dizini home2 ye taşı yoksa oluştur
mv dosyaları taşıma
ln -s kısayol oluştur
touch dosya oluştur
cat dosya içeriğinin tümünü oku
more dosyanın içeriğini sayfalayarak göster
head dosya içeriğinin ilk 10 satırını göster
tail dosya içeriğinin son 10 satırını göster
tail -f dosyanın içeriğinin son 10 satırını anlık göster

Süreç(process) Komutları

Süreçleri yönetebilmenize imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
ps Çalışan süreçler
pmap -x PID İşlemin bellek haritası
top Temel sistem durumu, çalışmakta olan süreçler ne kadar bellek/işlemci kullandıkları
kill işlemi bitir
killall bütün işlemleri bitir
pkill -f telnet işlemi bitir
bg durdurulmuş işleme arkaplanda devam et
fg arkaplanda yapılan işlemi ön plana getir

Bazı komutlar markdown motoru nedeniyle gözükmeyebilir.

İzinler

dosya ve klasörler üzerinde uygulanacak izinleri belirten komutlardır.

Komut Açıklama
chattr +i dosyaadı dosyalar silinemez dokunulmaz olur
chattr -i dosyaadı dokunulmazlığını kaldırma
chattr +a dosyaadı Varolan satırları korur, altına satır eklenmesine izin verir.
lsattr dosyaadı chattr komutu geçerli olmuşmu diye kontrol edilir
chmod 777 her şey okunabilir, yazılabilir ve çalıştırılabilir.
chmod 644 sadece okunabilir
chmod 755 sadece sahibi okur, yazar ve çalıştırılabilir.
chown owner-user dosyanın sahibini değiştirir
chown owner-user:owner-group dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir
chown -R kullanıcıadı:kullanıcıadı dizin/dosya kullanıcıya dizinleriyle birlikte erişim izni verir

Ağ Komutları

Ağ bağlantısı üzerinde işlem yapmanıza imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
ip addr show tüm network interfaceslerini listeler ve ip adreslerini gösterir
ip address add 192.168.0.12 dev enp4s0 belirtilen interfaces ip adresi ekler
ethtool enp4s0 ethernetin durumu hakkında bilgi verir
ping 192.168.0.12 ip adresine echo isteği atar
dig mertcangokgoz.com Alan adı hakkında DNS bilgilerini verir
dig -x geriye doğru arama işlemi
host mertcangokgoz.com host adını alıp makine adına bakar
hostname -i yerel ip adresini gösterir
wget https://mertcangokgoz.com/test.bin dosya indirir
netstat -tupl aktif dinlenilen portları listeler
ifconfig -a Bilgisayardaki bulunan interfaces elemanlarını listeler

Arşivleme

Sıkıştırılmış dosyalar üzerinde çalışmanıza imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
tar -cf homebackup.tar home homebackup.tar adlı bir arşiv dosyası oluşturur
tar -xf homebackup.tar homebackup.tar adlı arşivi ayrıştırır
tar -czf homebackup.tar.gz home gzip sıkıştırması kullanılarak arşiv oluşturur
gzip home home.gz olarak arşiv dosyası oluşturur

Kurulum Komutları

Paketlerin kurulumu için gereken komutları içerir.

Komut Açıklama
yum install paket adı paketi kur
yum remove paket adı paketi sil
apt-get install paket adı paketi kur
apt-get purge paket adı paketi sil

Derleme Komutları

Tüm derleme işlemleri temelde aşağıdaki komutlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Komut Açıklama
./configure
make
make install

Arama Komutları

Sistemde dosya, klasör aramak için kullanılan komutlardır.

Komut Açıklama
grep ifade dosya dosya içerisinde geçen ifadeyi aratır
grep -r ifade dosya özyineli bir şekilde belirtilen ifadeyi aratır
locate dosya belirtilen dosyayı aratır
find /home/mertcan -name "mertcan" adında mertcan geçen dosyaları aratır
find /home/mertcan -size 100k 100k dan büyük olan dosyaları aratır
sed akış editörü ve text manipülasyonu

SSH Komutları

SSH ile yapılabilecek temel komutları içerir

Komut Açıklama
ssh [email protected] belirtilen makineye bağlanır
ssh [email protected] -p port belirtilen makineye belirtilen port ile bağlanır
telnet host telnet portu ile makineye bağlanır

Dosya Transfer Komutları

Sistemler arası temel dosya transfer komutları

Komut Açıklama
scp [email protected]:aktarılacakdosya.txt /home/mertcan belirtilen makineye dosya transferi yapar
rsync -a /home/mertcan /yedekler kaynak ve hedef arasında senkronizasyon sağlar

Disk Komutları

Diskler üzerinde çalışmanıza imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
df -h diskler hakkındaki son durum görülür
df -i boş inode durumu görüntülenir
fdisk -l disk tipleri ve boyutlarını görüntüler
du -ah dizinlerin kullandıkları alanı okunaklı olarak gösterir
du -sh dizinin kullandığı toplan alanı gösterir
findmnt dosya sistemindeki bağlı tüm dizinleri detaylı bir şekilde gösterir
mount /dev/sda /mnt diski /mnt ye bağlar

Dizin İşlemleri

Temel dizin işlemleri için kullanılan komutlardır.

Komut Açıklama
cd birinci seviye dizine gider
cd .. bir üst dizine gider
cd dizin belirtilen dizine gider

Bonus komutlar

Sisteminizde daha verimli çalışmak için kullanabileceğiniz bir takım düzenlenmiş komutları içermektedir.

Komut Açıklama
history -c Komut satır geçmişini temizler
clamscan -r -z --remove --verbose /home Virüs tarama ve silme işlemi
`du -h --max-depth=1 sort -hr` Dizinlerin toplam boyutlarını gösterir
find /home/mertcan/ -type f -exec grep -H 'yazı' {} \; Dizin içerisinde yaziyı aratır
dd if=debian.iso of=/dev/sdb Iso kalıbını USB veya DVD ye yazdırma
shred —verbose —random-source=/dev/zero —iterations=5 /dev/sda Ultra güvenli disk silme
find -type f -exec chmod 644 {} \; Tüm dosya izinlerini 644 yapar
openvpn --config client.ovpn VPN sunucusuna bağlantı sağlar
sensors Donanım parçalarının ısılarını verir
rm -rf / Ecelinize susadıysanız kullanabilirsiniz
`dpkg -l awk '/^rc/ {print $2}' sudo xargs dpkg --purge` Geride kalan ayar dosyalarını temizleme işlemi
`ps axo %mem,comm,pid,euser sort -nr head -n 10` En fazla ram kullanan hesabı tespit etmek
`ps axo pcpu,comm,pid,euser sort -nr head -n 10` En fazla CPU kullanan hesabı tespit etmek
sudo apt-get purgedpkg --get-selections grep i386 awk '{print $1}'`` 32 Bit tüm paketleri yok etme

Bazı komutlar markdown motoru nedeniyle düzgün gözükmemektedir.

Bash Script Kodları

İşe yarar bash script komutlarını ve nasıl kullanılabileceğini belirtir.

Kullanışlı Bash Script Kodları

İşlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bir takım kodları içerir.

History Tarih Bilgisi Ekleme

export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "

En çok kullanılan komutları kullanım sayısına göre sıralamak

history | awk '{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i]" "i}}' | sort -rn | head

Uptime oranını öğrenme saniye cinsinden

cat /proc/uptime | awk '{print $1}'

Bilgisayarın kaç çekirdek olduğunu öğrenme

cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l

Gelen Trafiğin toplam boyutu

ifconfig eth0 | awk '/RX bytes/ {print $3, $4}'

Giden Trafiğin toplam boyutu

ifconfig eth0 | awk '/RX bytes/ {print $7, $8}'

Aliaslar

alias install='sudo apt-get install'
alias remove='sudo apt-get remove'
alias purge='sudo apt-get remove --purge'
alias update='sudo apt-get update'
alias clean='sudo apt-get autoclean && sudo apt-get autoremove'
alias sources='(gksudo geany /etc/apt/sources.list &)'

Tüm dosya adlarını küçültme

for i in *.mp4; do mv "$i" "`echo $i| tr [A-Z] [a-z]`"; done

Kapanış

Bu referans kitabında yazılanlar Ubuntu 16.04 işletim sistmei için kullanılmıştır. Ubuntu kullanmayı bıraktığımdan dolayı tüm ziyaretçilere açılmıştır.

[email protected]:~/Desktop$ screenfetch
     _,met$$$$$gg.      [email protected]
   ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.    OS: Debian testing stretch
  ,g$$P""    """Y$$.".   Kernel: x86_64 Linux 4.6.0-1-amd64
  ,$$P'       `$$$.   Uptime: 10h 32m
 ',$$P    ,ggs.   `$$b:  Packages: 1516
 `d$$'   ,$P"'  .  $$$   Shell: bash 4.4.0
  $$P   d$'   ,  $$P   Resolution: 1920x1080
  $$:   $$.  -  ,d$$'   WM: Xfwm4
  $$\;   Y$b._  _,d$P'   WM Theme: Numix
  Y$$.  `.`"Y$$$$P"'     CPU: Intel Core i7-4720HQ CPU @ 3.6GHz
  `$$b   "-.__        GPU: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile 
  `Y$$             RAM: 2164MiB / 15962MiB
   `Y$$.           
    `$$b.          
     `Y$$b.         
      `"Y$b._       
        `""""      
                
[email protected]:~/Desktop$