İzinler

dosya ve klasörler üzerinde uygulanacak izinleri belirten komutlardır.

Komut Açıklama
chattr +i dosyaadı dosyalar silinemez dokunulmaz olur
chattr -i dosyaadı dokunulmazlığını kaldırma
chattr +a dosyaadı Varolan satırları korur, altına satır eklenmesine izin verir.
lsattr dosyaadı chattr komutu geçerli olmuşmu diye kontrol edilir
chmod 777 her şey okunabilir, yazılabilir ve çalıştırılabilir.
chmod 644 sadece okunabilir
chmod 755 sadece sahibi okur, yazar ve çalıştırılabilir.
chown owner-user dosyanın sahibini değiştirir
chown owner-user:owner-group dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir
chown -R kullanıcıadı:kullanıcıadı dizin/dosya kullanıcıya dizinleriyle birlikte erişim izni verir