Donanım Komutları

Sistemde donanımsal hataları yakalamak ve çözüme kavuşturmak için kullanılan bir takım komutları içerir. Ayrıca sistem hakkında genel bir bilgi verir

Komut Açıklama
dmesg Kernel mesajlarını verir
cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında bilgi verir
cat /proc/meminfo Bellek(RAM) hakkında bilgi verir
cat /proc/interrupts CPU Çekirdek sistem kesme listesi
lshw Sistemin donanım konfigurasyon bilgileri
lsblk Disk Bölümleme tablosu
free -m Sistemde kullanılan ram bilgisi
lspci -tv PCI cihazlarını listeler
lsusb -tv USB cihazlarını listeler
dmidecode BIOS donanım bilgisi
hdparm -i /dev/sda disk hakkında bilgi verir
hdparm -tT /dev/sda kullanılan disk için okuma hız testi
badblocks -s /dev/sda Ulaşılamayan block tespiti