Disk Komutları

Diskler üzerinde çalışmanıza imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
df -h diskler hakkındaki son durum görülür
df -i boş inode durumu görüntülenir
fdisk -l disk tipleri ve boyutlarını görüntüler
du -ah dizinlerin kullandıkları alanı okunaklı olarak gösterir
du -sh dizinin kullandığı toplan alanı gösterir
findmnt dosya sistemindeki bağlı tüm dizinleri detaylı bir şekilde gösterir
mount /dev/sda /mnt diski /mnt ye bağlar