Dizin İşlemleri

Temel dizin işlemleri için kullanılan komutlardır.

Komut Açıklama
cd birinci seviye dizine gider
cd .. bir üst dizine gider
cd dizin belirtilen dizine gider