Bonus komutlar

Sisteminizde daha verimli çalışmak için kullanabileceğiniz bir takım düzenlenmiş komutları içermektedir.

Komut Açıklama
history -c Komut satır geçmişini temizler
clamscan -r -z --remove --verbose /home Virüs tarama ve silme işlemi
`du -h --max-depth=1 sort -hr` Dizinlerin toplam boyutlarını gösterir
find /home/mertcan/ -type f -exec grep -H 'yazı' {} \; Dizin içerisinde yaziyı aratır
dd if=debian.iso of=/dev/sdb Iso kalıbını USB veya DVD ye yazdırma
shred —verbose —random-source=/dev/zero —iterations=5 /dev/sda Ultra güvenli disk silme
find -type f -exec chmod 644 {} \; Tüm dosya izinlerini 644 yapar
openvpn --config client.ovpn VPN sunucusuna bağlantı sağlar
sensors Donanım parçalarının ısılarını verir
rm -rf / Ecelinize susadıysanız kullanabilirsiniz
`dpkg -l awk '/^rc/ {print $2}' sudo xargs dpkg --purge` Geride kalan ayar dosyalarını temizleme işlemi
`ps axo %mem,comm,pid,euser sort -nr head -n 10` En fazla ram kullanan hesabı tespit etmek
`ps axo pcpu,comm,pid,euser sort -nr head -n 10` En fazla CPU kullanan hesabı tespit etmek
sudo apt-get purgedpkg --get-selections grep i386 awk '{print $1}'`` 32 Bit tüm paketleri yok etme

Bazı komutlar markdown motoru nedeniyle düzgün gözükmemektedir.