Arşivleme

Sıkıştırılmış dosyalar üzerinde çalışmanıza imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
tar -cf homebackup.tar home homebackup.tar adlı bir arşiv dosyası oluşturur
tar -xf homebackup.tar homebackup.tar adlı arşivi ayrıştırır
tar -czf homebackup.tar.gz home gzip sıkıştırması kullanılarak arşiv oluşturur
gzip home home.gz olarak arşiv dosyası oluşturur