Arama Komutları

Sistemde dosya, klasör aramak için kullanılan komutlardır.

Komut Açıklama
grep ifade dosya dosya içerisinde geçen ifadeyi aratır
grep -r ifade dosya özyineli bir şekilde belirtilen ifadeyi aratır
locate dosya belirtilen dosyayı aratır
find /home/mertcan -name "mertcan" adında mertcan geçen dosyaları aratır
find /home/mertcan -size 100k 100k dan büyük olan dosyaları aratır
sed akış editörü ve text manipülasyonu