Ağ Komutları

Ağ bağlantısı üzerinde işlem yapmanıza imkan sağlayan komutlardır.

Komut Açıklama
ip addr show tüm network interfaceslerini listeler ve ip adreslerini gösterir
ip address add 192.168.0.12 dev enp4s0 belirtilen interfaces ip adresi ekler
ethtool enp4s0 ethernetin durumu hakkında bilgi verir
ping 192.168.0.12 ip adresine echo isteği atar
dig mertcangokgoz.com Alan adı hakkında DNS bilgilerini verir
dig -x geriye doğru arama işlemi
host mertcangokgoz.com host adını alıp makine adına bakar
hostname -i yerel ip adresini gösterir
wget https://mertcangokgoz.com/test.bin dosya indirir
netstat -tupl aktif dinlenilen portları listeler
ifconfig -a Bilgisayardaki bulunan interfaces elemanlarını listeler