Kapanış

Bu referans kitabında yazılanlar Ubuntu 16.04 işletim sistmei için kullanılmıştır. Ubuntu kullanmayı bıraktığımdan dolayı tüm ziyaretçilere açılmıştır.

[email protected]:~/Desktop$ screenfetch
     _,met$$$$$gg.      [email protected]
   ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.    OS: Debian testing stretch
  ,g$$P""    """Y$$.".   Kernel: x86_64 Linux 4.6.0-1-amd64
  ,$$P'       `$$$.   Uptime: 10h 32m
 ',$$P    ,ggs.   `$$b:  Packages: 1516
 `d$$'   ,$P"'  .  $$$   Shell: bash 4.4.0
  $$P   d$'   ,  $$P   Resolution: 1920x1080
  $$:   $$.  -  ,d$$'   WM: Xfwm4
  $$\;   Y$b._  _,d$P'   WM Theme: Numix
  Y$$.  `.`"Y$$$$P"'     CPU: Intel Core i7-4720HQ CPU @ 3.6GHz
  `$$b   "-.__        GPU: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile 
  `Y$$             RAM: 2164MiB / 15962MiB
   `Y$$.           
    `$$b.          
     `Y$$b.         
      `"Y$b._       
        `""""      
                
[email protected]:~/Desktop$