SSH Key Düzenlemesi

Yedeklenen key harici disk üzerinden sisteme aktarılır.

sudo mv id_rsa id_rsa.pub ~/.ssh

Ardından sisteme keyi tanıtmak amacıyla ssh-add komutu verilir. Aşağıdaki hatayı verdiği gözlemlenir.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0744 for '/home/mertcan/.ssh/id_rsa' are too open.
It is recommended that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
bad permissions: ignore key: /home/mertcan/.ssh/id_rsa

gerekli olan izinlerin düzenlenmesi gerekmektedir bunun için

sudo chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
sudo chmod 600 ~/.ssh/id_rsa.pub

tekrar ssh-add komutu verilir. Gelen uyarıya Evet cevabı verilir.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Komut satırı bir alt satıra geçti ise işleminiz başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir.