GPG Key Düzenlemesi

Yedeklenen keyin bulunduğu dizine gidilir.

cp *.gpg ~/.gnupg/

Tüm herşey taşındıktan sonra gerekli olan owner düzenlemesi yapılır.

gpg --import-ownertrust mertcangokgoz-ownertrust-gpg.txt

GPG key başarılı bir şekilde sisteme dahil edildi