DNS Düzenleme

Türkiye'de kullanılan internetdeki bir takım web sitelerine ulaşmak için öntanımlı olan dnslerin değiştirilmesi gerekmektedir.

sudo nano /etc/resolv.conf

İçerisinde hali hazırda olan değer değiştirilir ve eklemeler yapılır.

nameserver 77.88.8.88
nameserver 77.88.8.2

kayıt edilip çıkılır. Sistem yeniden başlatıldığında değişikliğin sıfırlanmaması için aşağıdaki işlemler yapılır.

chattr +a /etc/resolv.conf

Bundan sonra resolv.conf dosyasının değiştirilmesine imkan yoktur. Ancak VPN kullanılacak ise bu komutun girilmemesi gerekmektedir.

chattr -a /etc/resolv.conf