Aria2 WebUI Servis Ekleme

Konsoldan çalıştırmak istenmiyor ise WebUI kullanılabilir.

sudo apt install Nginx

WebUI indirilmesi ve dizine taşınması işlemi

git clone [email protected]:ziahamza/webui-aria2.git
cd webui-aria2
sudo mv * /var/www/html

RPC sürecinin el ile başlatılması

aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all

Sürecin otomatik başlatılması için gereken service dosyası oluşturulur.

sudo nano /etc/systemd/system/aria2d.service

Dosyanın içerisine aşağıdakiler eklenir ve kayıt edilir.

[Unit]
Description=Aria2 WebUI RPC Service
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ayrıca aşağıdaki servisinde başlatılması gerekmektedir.

systemctl enable systemd-networkd-wait-online