Kullanışlı Bash Script Kodları

İşlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bir takım kodları içerir.

History Tarih Bilgisi Ekleme

export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "

En çok kullanılan komutları kullanım sayısına göre sıralamak

history | awk '{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i]" "i}}' | sort -rn | head

Uptime oranını öğrenme saniye cinsinden

cat /proc/uptime | awk '{print $1}'

Bilgisayarın kaç çekirdek olduğunu öğrenme

cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l

Gelen Trafiğin toplam boyutu

ifconfig eth0 | awk '/RX bytes/ {print $3, $4}'

Giden Trafiğin toplam boyutu

ifconfig eth0 | awk '/RX bytes/ {print $7, $8}'

Aliaslar

alias install='sudo apt-get install'
alias remove='sudo apt-get remove'
alias purge='sudo apt-get remove --purge'
alias update='sudo apt-get update'
alias clean='sudo apt-get autoclean && sudo apt-get autoremove'
alias sources='(gksudo geany /etc/apt/sources.list &)'

Tüm dosya adlarını küçültme

for i in *.mp4; do mv "$i" "`echo $i| tr [A-Z] [a-z]`"; done