Tanımlama

JavaScript bir nesne oluşturmak için iki yol vardır:

Şimdi olabilecek en basit haliyle bir obje yaratıyoruz.

var object = {};
  // Yes, simply a pair of curly braces!

Not : Önerilen yöntem budur.

Başka bir yöntem ise, Object sınıfının bir instance'ını oluşturup ona özelliklerini ve metotlarını eklemek.

var object = new Object();

Not : Neredeyse java ya benzeyen yöntem budur.