Özellikler

Bir nesneyi oluştururken veya daha sonra özelliklerini belirleyebilirsiniz.Belirlerken ya virgülle ayrılmış yada değer sıfır olabilir.

var language = {
  name: 'JavaScript',
  isSupportedByBrowsers: true,
  createdIn: 1995,
  author:{
    firstName: 'Brendan',
    lastName: 'Eich'
  },
 // Yes, objects can be nested!
  getAuthorFullName: function(){
    return this.author.firstName + " " + this.author.lastName;
  }
 // Yes, functions can be values too!
};

Aşağıdaki kod, bir özelliğin diğerini nasıl aldığını gösterir.

var variable = language.name;
 // variable now contains "JavaScript" string.
  variable = language['name'];
 // The lines above do the same thing. The difference is that the second one lets you use litteraly any string as a property name, but it's less readable.
  variable = language.newProperty;
 // variable is now undefined, because we have not assigned this property yet

Aşağıdaki örnek, yeni bir özellik eklemek veya varolanı için nasıl kullanıldığını gösterir.

language.newProperty = 'new value';
 // Now the object has a new property. If the property already exists, its value will be replaced.
language['newProperty'] = 'changed value';
 // Once again, you can access properties both ways. The first one (dot notation) is recomended.