Koşullu Sınama

Koşullu sınama olarak adlandırdığımız ve programın test aşamasında kullandığımız ve , veya komutlarıdır.

Javascript de "veya" || "ve" ise && olarak yazılmaktadır.

örneğin aşağıda yazmış olduğumuz kod bloğumuz hem x on dan büyük ise ve x yirmiden küçük ise aktif olacaktır.

if(x > 10 && x < 20) {
    ...
}

Bir başka örneğimizde ise country değişkenimiz Türkiye veya Almanya olduğu zaman çalışacaktır...

if(country === 'Türkiye' || country === 'ALmanya') {
    ...
}

Not : Yapılacak işlemler yukarıdakiler dışında parantez ile gruplandırılarakda farklı şekillerde kullanılabilir...

if ( (name === "John" || name === "Jennifer") && country === "France")