Karşılaştırıcılar

Şimdide koşullu ifadeler için aşırı derecede önemli olan karşılaştırıcılardan bahsetmek istiyorum.

if (country === "Türkiye") {
    ...
}

yukarda yazmış olduğumuz koşulda === kullandık yani country kısmında Türkiye gözükürse if koşullu ifadesi çalışacak ve gerekenler yapılacaktır.

karşılaştırıcılardan birkaçı şunlardır;

  • x > a : büyüktür
  • x < a : küçüktür
  • x <= a : küçük ve eşittir
  • x >= a : büyük ve eşittir
  • x != a : değilse

Mantıksal Karşılaştırma

if ve else komutları arasında mantıksal karşılaştırmalar yapmak içinde kullanabilirsiniz.

var topper = (marks > 85) ? "YES" : "NO";

şeklinde olabilir.