Else

if ifadesinde eğer yapılanlar tanımlanan koşulu sağlamıyor ise else den sonra yapılması istenen çalıştırılır yani else komutundan sonra verilen parametrenin çalışması için koşulun sağlanmaması gerekir.

var umbrellaMandatory;

if(country === 'Türkiye'){
    umbrellaMandatory = true;
} else {
    umbrellaMandatory = false;
}

else ifadesi birden çok koşullar içinde bağlantılı bir şekilde kullanılabilir.

if(country === 'İngiltere') {
    //yapılacak işlemler
} else if(country === 'Fransa') {
    //yapılacak işlemler
} else if(country === 'Almanya') {
    //yapılacak işlemler
}