Gelişmiş Fonksiyonlar

Gelişmiş işlemleri fonksiyon tanımlayarak yapabilirsiniz.Örneğin; başka bir argümandan fonksiyonları alabilir işleyebilir değiştirebilir ve döndürebilirsiniz.Böyle özel fonksiyonlar Javascriptde ve bazı yüksek seviye dillerdede geçerlidir python, lisp, vb.

Şimdi 2 adet fonksiyon tanımlıyoruz bunlar add2 ve double ve map adında gelişmiş bir fonksiyon tanımlıyoruz.Bu tanımladığımız fonksiyonumuz 2 adet argüman kabul edecek bunlar sırasıyla func ve list tanımladığımız bu 2 argümanımızda func değişken ismi olarak list ise dizi alacak şekilde ayarlanıyor.

// Define two simple functions
var add_2 = function(x) {
  return x + 2;
};
var double = function(x) {
  return 2 * x;
};

// map is cool function that accepts 2 arguments:
// func  the function to call
// list  a array of values to call func on
var map = function(func, list) {
  var output=[];       // output list
  for(idx in list) {
    output.push( func(list[idx]) );
  }
  return output;
}


// We use map to apply a function to an entire list
// of inputs to "map" them to a list of corresponding outputs
map(add_2, [5,6,7]) // => [7, 8, 9]
map(double, [5,6,7]) // => [10, 12, 14]

Diğer fonksiyonlara argüman olarak geçirilen Ancak, daha karmaşık işlevleri oluşturmak için kullanılan argümanlar öngörülemeyen şekilde oluşabilir.

Yapmak istediğimiz iki özel amaçlı yönlendirme fonksiyonu bu bileşen fonksiyonunu kullanmak için adımları takip etmeliyiz

process_add_2 = function(list) {
  return map(add_2, list);
}
process_double = function(list) {
  return map(double, list);
}
process_add_2([5,6,7]) // => [7, 8, 9]
process_double([5,6,7]) // => [10, 12, 14]

Buildprocessor denen bi fonksiyon yaratalım bu fonksiyon girdileri alır ve func processor a çevirir ve bunu her girdiye uygular

// a function that generates a list processor that performs
var buildProcessor = function(func) {
  var process_func = function(list) {
    return map(func, list);
  }
  return process_func;
}
// calling buildProcessor returns a function which is called with a list input


// using buildProcessor we could generate the add_2 and double list processors as follows:
process_add_2 = buildProcessor(add_2);
process_double = buildProcessor(double);

process_add_2([5,6,7]) // => [7, 8, 9]
process_double([5,6,7]) // => [10, 12, 14]

Şimdi ise daha kolay bir örnekde gösterelim buildMultiplier adında bir fonksiyon yaratalım ve bu fonksiyon girilen sayıyı çarpsın.

var buildMultiplier = function(x) {
  return function(y) {
    return x * y;
  }
}

var double = buildMultiplier(2);
var triple = buildMultiplier(3);

double(3); // => 6
triple(3); // => 9