For

For Aslında Bir döngünün en kolay ifade şekillerinden birisidir. For döngüsünde yapılacak olan işlem bellidir.Söz dizimi ise şu şekildedir.

for(durum; durumun bitmesi; yapılacak){
    ...
}

Örneğin 10 defa ekrana aynı şeyi yazdırmak istiyorsak

for(var i = 0; i < 10; i = i + 1){
    document.write("10 Kez yazılan bir mesaj")
}

Not: i = i + 1 İfadesi i++ Olarak yazılabilir.