Yorum Satırı

yorum satırı ile kodlarınıza açıklama satırları ekleyebilirsiniz.Hem sizin için hemde projeye devam eden diğer takım arkadaşlarınız için işleri kolaylaştıran satırlardır.O fonksiyonda ne olduğu hangi verinin döndürüldüğü verinin ne için kullanılacağı yada kodun ne amaçla yazıldığı belirtilebilir yorum satırı tamamen geliştiricinin insafına kalmıştır.Kendinden sonra gelecek kişileri düşünmeyip firmayıda zora sokmak isterseniz bu satırları yazmayabilirsiniz. ;)

Kod satırları çoğu dilde olduğu gibi javascriptde // ile başlamak zorundadır.

Örneğin;

//bu bir yorum satırıdır.
var text="Lütfen kullanıcı adınızı giriniz.";

Kodlar arasında yapacağınız açıklama tek satırdan uzun ise /* ve */ ile birden çok satıra açıklama yapabilirsiniz.

Örneğin;

/*
bu satırda eğer kullanıcı adı girilmediyse
kullanıcı adını giriniz yazdırıyoruz.
*/
var text="Lütfen kullanıcı adınızı giriniz.";