Eşitlik

Programcılar sık sık diğer değişkenlere ilişkin değişkenlerin eşitliğini kontrol etmesi gerekir.Bu işlem javascript de eşitlik operatörü aracılığı ile yapılır.

En temel eşitlik operatörü == operatörüdür.Bu operatör iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Örneğin;

var a1 = 40;
var a2 = 40;
var a3 = "test"
var a4 = "test2"

Tanımlamış olduğumuz a1,a2,a3,a4 değerlerini kendi aralarında eğer eşitlersek a1 == a2 nin sonucu true olacaktır çünkü a1 ve a2 değişkenlerinin değerleri eşittir ve sonuç doğrudur.Aynı şeyi a2 ve a3 için yaparsak a2 == a3 dersek sonucu false olacaktır çünkü a2 ve a3 ün değerleri eşit değildir ve sonuç yanlıştır.

=== Eşitlik operatörü aynı tipte ve aynı değerde ise iki değişkenin eşit olduğunu belirler.Yani == ile aralarındaki fark biri değişkenin tipinede dikkat ederken diğeri değişkenin tipine dikkat etmez ve eşit olmasına bakar eğer siz eşitliği kontrol ettirmek için === kullanırsanız.Değişkenlerinizin tiplerinin aynı olmasına dikkat etmek zorundasınızdır.

Örneğin;

var a1 = 40;
var a2 = 40;
var a3 = "40"
var a4 = "test2"

a1 değeri == operatörü yardımı ile a3 değerine eşit iken ve çıkan sonuç true yani doğru iken === operatörü ile kullanıldığında çıkan sonuç false yani yanlıştır.