yüksek çözünürlüklü django görseli, django logosu, django recaptcha nasıl yapılır

Django’da Kullanıcıları Tek Oturuma Nasıl Zorlarız?

Kullanıcıların birden fazla yerde oturum açmalarını engellemek isterseniz aşağıdaki gibi bir yapı kullanarak engelleme yapabilirsiniz. Oturumlarda kullanılan session_id kontrol edilecek ve tekilleştirilme uygulanacak birden fazla sessin olursa bir önceki session otomatik kapatılacak.

from django.contrib.sessions.models import Session

# utils.py
def get_client_ip(request):
  x_forwarded_for = request.META.get("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
  if x_forwarded_for:
    ip = x_forwarded_for.split(",")[0]
  elif len(request.META.get("REMOTE_ADDR")) > 6:
    ip = request.META.get("REMOTE_ADDR")
  elif len(request.META.get("CF-Connecting-IP")) > 6:
    ip = request.META.get("CF-Connecting-IP")
  return ip

# models.py
class LoggedInUser(models.Model):
  user = models.OneToOneField(
    Users, on_delete=models.CASCADE, related_name="logged_in_user"
  )
  session_key = models.CharField(max_length=32, null=True, blank=True)
  ipAddress = models.GenericIPAddressField()

  class Meta:
    app_label = "account"

  def __str__(self):
    return self.user.email

# middleware.py
class OneSessionPerUserMiddleware:
  def __init__(self, get_response):
    self.get_response = get_response

  def __call__(self, request):
    if request.user.is_anonymous is False and customer_multiple_session:
      pass
    else:
      if request.user.is_authenticated:
        session_key = request.session.session_key
        client_ip = get_client_ip(request)
        try:
          stored_session_key = (
            request.user.logged_in_user.session_key
          )

          if stored_session_key != session_key:
            Session.objects.filter(
              session_key=stored_session_key
            ).delete()

          request.user.logged_in_user.session_key = session_key
          request.user.logged_in_user.save()
        except LoggedInUser.DoesNotExist:
          LoggedInUser.objects.create(
            user=request.user,
            session_key=session_key,
            ipAddress=client_ip,
          )

    response = self.get_response(request)
    return response
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Django MongoDB Paginator

Next Post

RabbitMQ Kullanıcı Oluşturma Ve Yetki Tanımlama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
1
Share