Django’da Kullanıcıları Tek Oturuma Nasıl Zorlarız?

Kullanıcıların birden fazla yerde oturum açmalarını engellemek isterseniz aşağıdaki gibi bir yapı kullanarak engelleme yapabilirsiniz. Oturumlarda kullanılan session_id kontrol edilecek ve tekilleştirilme uygulanacak birden fazla sessin olursa bir önceki session otomatik kapatılacak.

from django.contrib.sessions.models import Session

# utils.py
def get_client_ip(request):
  x_forwarded_for = request.META.get("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
  if x_forwarded_for:
    ip = x_forwarded_for.split(",")[0]
  elif len(request.META.get("REMOTE_ADDR")) > 6:
    ip = request.META.get("REMOTE_ADDR")
  elif len(request.META.get("CF-Connecting-IP")) > 6:
    ip = request.META.get("CF-Connecting-IP")
  return ip

# models.py
class LoggedInUser(models.Model):
  user = models.OneToOneField(
    Users, on_delete=models.CASCADE, related_name="logged_in_user"
  )
  session_key = models.CharField(max_length=32, null=True, blank=True)
  ipAddress = models.GenericIPAddressField()

  class Meta:
    app_label = "account"

  def __str__(self):
    return self.user.email

# middleware.py
class OneSessionPerUserMiddleware:
  def __init__(self, get_response):
    self.get_response = get_response

  def __call__(self, request):
    if request.user.is_anonymous is False and customer_multiple_session:
      pass
    else:
      if request.user.is_authenticated:
        session_key = request.session.session_key
        client_ip = get_client_ip(request)
        try:
          stored_session_key = (
            request.user.logged_in_user.session_key
          )

          if stored_session_key != session_key:
            Session.objects.filter(
              session_key=stored_session_key
            ).delete()

          request.user.logged_in_user.session_key = session_key
          request.user.logged_in_user.save()
        except LoggedInUser.DoesNotExist:
          LoggedInUser.objects.create(
            user=request.user,
            session_key=session_key,
            ipAddress=client_ip,
          )

    response = self.get_response(request)
    return response
Share this:

Leave a Comment