DevOps Günlüklerim #14

Stream ve event processing için Python ile hazırlanmış, günlük milyarlarca işleme gerçekleştirebilen ve dağıtık + gerçek zamanlı sistemler oluşturmayı amaçlayan proje

Github’ın veri merkezlerinde kullanılan stateless 4. seviye yük dengeleme uygulaması

Kişisel bilgi arşivi oluşturmak için, kategorileme, geçmiş tutma, şifreleme, self hosted sunucu ile senkronizasyon gibi özellikleri olan hiyerarşik not alma uygulaması

Python’da anlaşılır bir şekilde log tutmaya imkan tanıyan proje

Python’da Flask ve Falcon’un özelliklerini birleştiren HTTP servisi

Hızlı ve kolay bir şekilde mobil uygulama geliştirmek için araç

AWS Lambda üzerinde kullanılan imajları bir birleri arasında dönüştürmek için kullanılabilecek araç

İstediğiniz web sitesini açıp seçtiğiniz kısımları serverless API‘a çeviren proje

Linux’de DHCP yönetimi için görsel yönetim aracı IPv6 desteği henüz eklenmemiştir.

Share this:

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.