Debian için İphone Yapılandırması

İOS(iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV) cihazlar bilindiği gibi direk olarak USB ile takılıp herhangi bir şekilde içerisindeki dosyalar alınamıyor yada içerisine dosya atılabiliyor. Bende bir İphone kullanıcısı olarak bu soruna bir çözüm getirmek istiyorum.

Gerekli olan paketlerin kurulumunu yapıyoruz.

aptitude install libimobiledevice-utils ipheth-utils ideviceinstaller libimobiledevice-dev gvfs-backends gvfs-bin gvfs-fuse

Şimdi bu kurduklarımız içerisinde Telefonu modem olarak kullanmamıza yarayacak ekipman ile telefonu sisteme mount edebilmemize imkan sağlayan libimobiledevice kadar tüm her şey var.

Şimdi kurulum tamamlandıktan sonra /etc/fuse.conf yoluna geçiş yapıyoruz ve root kullanıcı izinleri ile aşağıdaki değişikliği yapıyoruz.

 #user_allow_other

Olarak gözüken satırın başında bulunan # kaldırıp kayıt ediyoruz. İşlemimiz tamamlanıyor. Şimdi sistemimizi zorunlu yeniden başlatmamız gerekiyor.

sudo reboot -h now

Yeniden cihaz açıldığında direk olarak telefonunuzu elinize alıyorsunuz ve USB den bağlıyorsunuz. Ekranda bir anda güven yada güvenme diye bir ekran beliriyor. Sizde hemen o ekranda gördüğünüz Güven butonuna basıyorsunuz. İşlem böylelikle son buluyor.

Artık sorunsuz bir şekilde telefonunuz sisteme mount edilmiş oluyor.

Kernel mesajlarında ise şu şekilde gözüküyor durum

[   56.437823] usb 3-3: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[   56.579739] usb 3-3: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=12a8
[   56.579741] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   56.579742] usb 3-3: Product: iPhone
[   56.579742] usb 3-3: Manufacturer: Apple Inc.
[   56.579743] usb 3-3: SerialNumber: 9ea3cfff5882e13a769878222151625db5a5cdc0
[   56.606852] ipheth 3-3:4.2: Apple iPhone USB Ethernet device attached
[   56.606868] usbcore: registered new interface driver ipheth
[   56.608989] ipheth 3-3:4.2 enp0s20u3c4i2: renamed from eth0

Yukarıdaki mesaj ile aynı zamanda cihazımızın modem olarak da kullanılabileceğini görmüş oluyoruz. Bu özelliği kullanabilmek için ise Internet Tethering özelliğini kullanacaksınız artık onuda sistemden arayıp bulabilirsiniz. Genelde zaten otomatik network tarafında gözüküyor.

Peki ya kullanmıyorsak ? yani network için herhangi bir grafik ara yüzümüz yok ve Internet Tethering yapılandırmamız gerekiyorsa ne yapacağız.

Bunun için ilk root izinleri ile /etc/udev/rules.d/90-iphone-tethering.rules olarak kural girmemiz gerekiyor.

ACTION=="add|remove", SUBSYSTEM=="net", ATTR{idVendor}=="05ac", ENV{ID_USB_DRIVER}=="ipheth", SYMLINK+="iPhone", RUN+="/usr/bin/systemctl restart systemd-networkd.service"

Yukarda diyoruz ki Vendor kodu 05ac ile gelen ve sürücü olarak ipheth kullanan aynı zamanda iPhone olan bir şey gelirse networkd kardeşin servisini benim belirttiğim şekilde yeniden başlat

Şimdi gereken kural setinin son aşamasında /etc/systemd/network/ yoluna gidelim ve şunları yapalım

sudo nano enp0s20u3c4i2.network

Ve içerisini şu şekilde düzenleyelim.

[Match]
Name=enp0s20u3c4i2

[Network]
DHCP=ipv4

Burada da adı enp0s20u3c4i2 ile eşleşiyor ise networkden ipv4 aracılığı ile otomatik ip alma işlemini yap. Bu tüm işlemler son bulduğunda otomatik olarak İphoneyi her taktığınızda eğer iphonede tethering açık ise modem olarak bağlar.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın