Debian 9 VMware Tools Kurulumu

3 Haziran 2018’de vmWare resmi olarak open-vm-tool paketini desteklemeye başladığını duyurdu. Bu bağlamda sanal makineler için aşağıdaki şekilde desteklenen paketleri kurabiliriz.

echo "deb http://ftp.debian.org/debian/ stretch main contrib" | \
      sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/stretch-openvm-tools.list > /dev/null

Repoları güncelliyoruz

sudo apt-get update

Gerekli olan paketleri sisteme dahil ediyoruz.

sudo apt-get install open-vm-tools net-tools

VMware Workstation ve Fusion’da Paylaşılan Klasörler’i kullanarak dosya paylaşım özelliğini kullanırsanız, sanal makinedeki vmhgfs sürücüsünü yükleyin. Bu sürücü, işletim sisteminde dahil değildir.

Kurulum araçların kullanımında soruna neden olmaz. Bu vmhgfs sürücüsünü yüklemek için:

  1. Yukarıda ki bahsi geçen open-vm-tools kurulumunu tamamlıyoruz.
  2. VMware Workstation veya Fusion ürünleriyle birlikte gelen geleneksel TAR Formatı içerisinde bulunan araçları yükleyin

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın