yüksek çözünürlüklü debian logosu

Debian 9 Üzerine PHP 8.0 Kurulumu

Güncel PHP kullanmak ve yeniliklere hızlı adapte olmak isteyen arkadaşlar PHP sürümlerini 8.0 yapmak isterlerse debian 9 için aşağıdaki işlemleri yapmaları yeterli olacaktır.

apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates 
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Güncel repo dahil edildikten sonra güncelleme komutu verilir.

apt update

Gerekli olan modüllerle birlikte sisteme kurulum gerçekleştirilir.

apt install php8.0
apt install php8.0-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mysql,zip,xml,fpm,redis}
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Debian 10 Üzerine RPM Paketleri Nasıl Kurulur

Next Post

MikroTik’de BitTorrent Trafiği Nasıl Engellenir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
1
Share