Debian

Debian 9 Üzerine PHP 7.2 Nasıl Kurulur

14 Ekim 2018

Debian 9 Üzerine PHP 7.2 Nasıl Kurulur

İşletim sisteminde ön tanımlı olarak gelen PHP sürümü düşük olduğu için gereken dosyaları PPA aracılığı ile sisteme ekliyoruz. PHP 7.0 sürümündeki Debian 9 depoları, kısa süre içinde destek için ömürlerinin sonuna ulaşacak ve artık güvenlik güncellemelerini almayacak.

Bu makalede, bir Debian 9 sunucusu üzerine PHP 7.2 kurulumunun nasıl yapılacağını göstereceğim.

sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Ekleme işlemlerini tamamlandıktan hemen sonra. Depoların güncellenmesi işlemlerini yapıyoruz.

sudo apt update

Temel PHP paketlerini kuruyoruz.

sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-xml

Ardından php sürümüne bakalım

php -v

Çıktısı aşağıdaki gibi olacak


PHP 7.2.20-1+0~20180910100532.3+stretch~1.gbp17c613 (cli) (built: Sep 10 2018 10:05:33) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.20-1+0~20180910100532.3+stretch~1.gbp17c613, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir