Debian

Debian 9 Üzerine DNS-Over-HTTPS Nasıl Kurulur

30 Ekim 2018

Debian 9 Üzerine DNS-Over-HTTPS Nasıl Kurulur

DNS sorgularının HTTPS protokolü üzerinden ulaştırılması için kullanılmaktadır. Normal DNS aksine daha güvenlidir.

Cloudflared kurulumu

Bu işlem için sunucumuza 3.parti bir yazılım olan cloudflared dahil ediyoruz.
wget https://bin.equinox.io/c/VdrWdbjqyF/cloudflared-stable-linux-amd64.deb
apt-get install ./cloudflared-stable-linux-amd64.deb
cloudflared -v
Sistemin başlangıcında açabilmek için buna uygun bir yapılandırma yapmamız gerekmektedir. Kullanıcı oluşturarak başlıyoruz.
useradd -s /usr/sbin/nologin -r -M cloudflared
cloudflared için gerekli olan /etc/default/cloudflared yapılandırma dosyasını düzenliyoruz.
# Commandline args for cloudflared
CLOUDFLARED_OPTS=--port 5053 --upstream https://1.1.1.1/dns-query
Ayarladığımız yapılandırma dosyasına oluşturduğumuz kullanıcıdan izin veriyoruz.

chown cloudflared:cloudflared /etc/default/cloudflared
chown cloudflared:cloudflared /usr/local/bin/cloudflared
Ardından servisinin yapılandırılması için /lib/systemd/system/cloudflared.service hizmet dosyasını oluşturuyoruz.

[Unit]
Description=cloudflared DNS over HTTPS proxy
After=syslog.target network-online.target

[Service]
Type=simple
User=cloudflared
EnvironmentFile=/etc/default/cloudflared
ExecStart=/usr/local/bin/cloudflared proxy-dns $CLOUDFLARED_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ardından systemd üzerinden gerekli işlemleri yapalım.

sudo systemctl enable cloudflared
sudo systemctl start cloudflared
sudo systemctl status cloudflared
Çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.

dig @127.0.0.1 -p 5053 google.com


; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 5053 google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65181
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1536
;; QUESTION SECTION:
;google.com.      IN A

;; ANSWER SECTION:
google.com.   299 IN A  243.65.127.221

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5053(127.0.0.1)
;; MSG SIZE rcvd: 65
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir