Debian 9 Üzerinde IPv6 Tunnel Oluşturma

Türkiye\’de IPv6 kullanım imkanı olmadığı için Tunnel oluşturmamız gerekmektedir. Mevcut verilen yapılandırma ile bu iş çalışmadığı için aşağıdaki adımları yapmamız gerekiyor.

Ön tanımlı olarak tunnel tanımı

auto he-ipv6
iface he-ipv6 inet6 v4tunnel
    address 2001:470:1f0a:355::2
    netmask 64
    endpoint 216.66.80.30
    local 94.55.144.200
    ttl 255
    gateway 2001:470:1f0a:355::1

Ipv6 Tunnel\’in çalıştırılacağı IPv6 to IPv4 için sit0 ağ ara yüzünü açıyoruz.

ifconfig sit0 up
ifconfig sit0 inet6 tunnel ::216.66.80.30
ifconfig sit1 up
ifconfig sit1 inet6 add 2001:470:1f0a:355::2/64
route -A inet6 add ::/0 dev sit1

Ardından network üzerinde diğer makinelerin IPv6\’dan çıkış yapabilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilir. İlk önce radvd kurulumu yapılır.

apt install radvd

IP dağıtımı ve RA işlemleri için aşağıdaki yapılandırma yapılır.

root@debian:~# nano /etc/radvd.conf
interface eth0
{
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 3;
    MaxRtrAdvInterval 10;
    AdvLinkMTU 1480;
    prefix 2001:470:1f0b:358::/64 {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };

    route ::/0 {
    };

    RDNSS 2001:470:20::2 {};

    DNSSL horus.local {
        FlushDNSSL on;
        AdvDNSSLLifetime 10;
    };

};

Mevcut ağ kartımızın üzerine sabit bir IPv6 tanımlaması yapmayı unutmuyoruz.

#IPv6
iface eth0 inet6 static
    address 2001:470:1f0b:358::1
    netmask 64

IPv6 için Türkiye\’de mevcut sağlayıcı bulunmadığı için tunelleme hizmeti Hurricane Electric LLC tarafından sağlanmaktadır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın