Debian

Debian 9 OpenJDK 9 Kurulumu

6 Kasım 2018

Debian 9 OpenJDK 9 Kurulumu

Repoda bulunmadığı için backports tarafının depolarını sisteme dahil edelim.

echo "deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main" | \
      sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list > /dev/null

Paket listesini güncelleyelim

sudo apt-get update

Gereken paketleri kuralım

sudo apt-get install -t jessie-backports openjdk-9-jdk

Ön tanımlı java sürümünü değiştirelim. Eski sürümlerin sistemde bulunması dahilinde geçerlidir.

sudo update-java-alternatives -s java-1.9.0-openjdk-amd64
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir