yüksek çözünürlüklü debian logosu

Debian 11 Üzerine PHP 8.0 Kurulumu

Güncel PHP kullanmak ve yeniliklere hızlı adapte olmak isteyen arkadaşlar PHP sürümlerini 8.0 yapmak isterlerse Debian 11 için aşağıdaki işlemleri yapmaları yeterli olacaktır.

apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates 
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Güncel repo dahil edildikten sonra güncelleme komutu verilir.

apt update

Gerekli olan modüllerle birlikte sisteme kurulum gerçekleştirilir.

apt install php8.0
apt install php8.0-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mysql,zip,xml,fpm,redis}
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Debian 11 Üzerine ConfigServer Security Firewall Nasıl Kurulur?

Next Post

Wordpress’de Güvenli Jetpack Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
0
Share