Debian 10 Üzerine PowerShell Kurulumu

Debian 10’da Linux için PowerShell Core, sisteminize kurup işlemleri gerçekleştirebilmemiz için depoları sistemimize ekleyip gerekli işlemleri yapmamız gerekmektedir. Ardından linux üzerinde powershell komutlarını çalıştırabileceksiniz.

Sistem araçlarının yüklenmesi

sudo apt-get update
sudo apt-get install curl gnupg apt-transport-https

Yüklenecek powershell deposundaki programlara erişmek için gerekli olan public keyimizi sisteme dahil ediyoruz.

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

Depomuzu sisteme dahil ediyoruz.

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-stretch-prod buster main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

depoları güncelliyoruz

sudo apt-get update

powershell kurulumunu tamamlıyoruz.

sudo apt-get install -y powershell

PowerShell kurulumu tamamlandıktan sonra başlatmak için aşağıdaki komut kullanılır.

pwsh

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın