yüksek çözünürlüklü debian logosu

Debian 10 Üzerine PHP 8.0 Kurulumu

Güncel PHP kullanmak ve yeniliklere hızlı adapte olmak isteyen arkadaşlar PHP sürümlerini 8.0 yapmak isterlerse debian 10 için aşağıdaki işlemleri yapmaları yeterli olacaktır.

apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates 
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Güncel repo dahil edildikten sonra güncelleme komutu verilir.

apt update

Gerekli olan modüllerle birlikte sisteme kurulum gerçekleştirilir.

apt install php8.0
apt install php8.0-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mysql,zip,xml,fpm,redis}
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Arızalı Servis systemd ile Otomatik Nasıl Yeniden Başlatılır?

Next Post

Yeniden Başlatılması Gereken Servisler Nasıl Tespit Edilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
1
Share