Debian 10 Üzerine Node.js Kurulumu

Node.JS v10.x serisinin kurulumu

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs npm build-essential

Node.JS v12.x serisinin kurulumu

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
apt install -y nodejs npm build-essential

Node.JS v14.x serisinin kurulumu

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
apt-get install -y nodejs npm build-essential

Nvm Kurulumu

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

Aşağıdaki satırları ~/.bash_profile~/.zshrc~/.profile, veya ~/.bashrc dosyanıza eklemeyi unutmayınız.

export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın