Debian 10 Üzerine MariaDB Nasıl Kurulur

MariaDB açık kaynaklı, çok iş parçacıklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir ve MySQL için geriye dönük uyumludur. MariaDB Foundation tarafından MySQL’in bazı orijinal geliştiricileri de dahil olmak üzere proje sürdürülmekte ve geliştirilmektedir.

Debian 10 sürümü ile MySQL varsayılan veritabanı sistemi olarak MariaDB ile değiştirildi. Her fırsatta unuttuğum için dokümantasyona ekleme ihtiyacı duydum. Gereken adımları aşağıdadır. Default repoda MariaDB eklenmiştir.

Bu makalemde, Debian 10 makinenize MariaDB’yi nasıl kuracağınıza dair iki farklı yöntem göstereceğim. İlk yöntem, MariaDB’yi Debian depolarından yüklemek için gereken adımlar boyunca size yol gösterecek, ikincisi ise MariaDB’nin en son sürümünün resmi MariaDB depolarından nasıl kurulacağını size öğretecektir.

Genellikle, MariaDB’yi Debian depolarından kurmanız önerilir.


sudo apt-get update
sudo apt-get -y install mariadb-server

İlk kurulumu çalıştırıyoruz.

sudo mysql_secure_installation

MariaDB’yi MariaDB Depolarından Debian 9’a yükleme

Bu yazının yazıldığı tarihte, MariaDB’nin en son sürümü resmi MariaDB depolarından kurulabilen versiyon 10.5’tür. Bir sonraki adımla devam etmeden önce MariaDB Depo sayfasını ziyaret edin ve yeni bir versiyonun mevcut olup olmadığını kontrol edin.

MariaDB 10.5’ü Debian 10 sisteminize kurmak için şu adımları takip edin

İlk adım, MariaDB deposunu etkinleştirmek ve depo GPG anahtarını sisteminize aktarmaktır.

sudo apt-get install software-properties-common dirmngr
sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/mariadb/repo/10.5/debian buster main'

Depo etkinleştirildikten sonra paket listesini güncelleyin ve MariaDB’yi şu şekilde yükleyin

sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server

MariaDB servisi, aşağıdaki komutu çalıştırdığını doğrulamak için otomatik olarak başlayacaktır.

sudo systemctl status mariadb

Çıktımız ise şu şekilde olacaktır

 mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-10-22 00:16:08 +03; 1 months 13 days ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 30744 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 37 (limit: 4915)
  Memory: 2.0G
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─30744 /usr/sbin/mysqld

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın