Debian 10 Üzerine DNS-Over-HTTPS Nasıl Kurulur

DNS sorgularının HTTPS protokolü üzerinden ulaştırılması için kullanılmaktadır. Normal DNS aksine DNS-Over-HTTPS daha güvenlidir.

Cloudflared kurulumu

Bu işlem için sunucumuza 3.parti bir yazılım olan cloudflared dahil ediyoruz.

wget https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
apt-get install ./cloudflared-stable-linux-amd64.deb
cloudflared -v

Sistemin başlangıcında açabilmek için buna uygun bir yapılandırma yapmamız gerekmektedir. Kullanıcı oluşturarak başlıyoruz.

useradd -s /usr/sbin/nologin -r -M cloudflared

cloudflared için gerekli olan /etc/default/cloudflared yapılandırma dosyasını düzenliyoruz.

# Commandline args for cloudflared
CLOUDFLARED_OPTS=--port 5053 --upstream 

Ayarladığımız yapılandırma dosyasına oluşturduğumuz kullanıcıdan izin veriyoruz.

chown cloudflared:cloudflared /etc/default/cloudflared
chown cloudflared:cloudflared /usr/local/bin/cloudflared

Ardından servisinin yapılandırılması için /lib/systemd/system/cloudflared.service hizmet dosyasını oluşturuyoruz.

[Unit]
Description=cloudflared DNS over HTTPS proxy
After=syslog.target network-online.target

[Service]
Type=simple
User=cloudflared
EnvironmentFile=/etc/default/cloudflared
ExecStart=/usr/local/bin/cloudflared proxy-dns $CLOUDFLARED_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ardından systemd üzerinden gerekli işlemleri yapalım.

sudo systemctl enable cloudflared
sudo systemctl start cloudflared
sudo systemctl status cloudflared

Çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.

dig @127.0.0.1 -p 5053 google.com


; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 5053 google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65181
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1536
;; QUESTION SECTION:
;google.com.      IN A

;; ANSWER SECTION:
google.com.   299 IN A  243.65.127.221

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5053(127.0.0.1)
;; MSG SIZE rcvd: 65

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın