Could not increase number of max_open_files uyarısının çözümü

MariaDB’de aşağıdaki uyarı ile karşılaşılırsa, yapılacaklar basittir.

Could not increase number of max_open_files to more than ....

mysql.service dosyası nano ile açılır.

nano /etc/systemd/system/mysql.service

aşağıdaki satırlar eklenir.

LimitNOFILE=infinity
LimitMEMLOCK=infinity

Servis daemon yeniden çalıştırılır.

systemctl daemon-reload

MariaDB servisi yeniden başlatılır, hata ortadan kalkar.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın