CentOS 7’de Vagrant Nasıl Kurulur?

Vagrant, sanal makine ortamlarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılan açık kaynak kodlu bir araçtır. Varsayılan olarak Vagrant, VirtualBox, Hyper-V ve Docker’ın üzerine makineler kurabilir ancak Vagrant eklentileri sayesinde Libvirt (KVM), VMware ve AWS gibi diğer birçok sağlayıcı üzerine de makine kurabilir.

Vagrant, geliştiriciler tarafından geliştirme ortamı oluşturmak için kullanılır. Bu makalede ise makineleri açmak için VirtualBox sanallaştırma uygulamasını kullanacağız.

Sisteminizde VirtualBox kurulu değilse, CentOS 7’de VirtualBox Nasıl Kurulur? makalesine bakabilirsiniz.

Vagrant indirme sayfasını ziyaret edin ve Vagrant’ın yeni bir sürümü olup olmadığını kontrol edin. Muhtemelen mevcut sürüm 2.2.1 olacaktır.

Aşağıdaki komut aracılığı ile kurulumu başlatıyoruz.

sudo yum install https://releases.hashicorp.com/vagrant/

Yüklemenin başarılı olduğunu doğrulamak için Vagrant sürümünü ekrana bi basalım

vagrant --version

Çıktısı Vagrant 2.0.2 olacak.

Şimdi Vagrantı, CentOS sistemimize kurduk en yaygın kullanım durumu olan bir geliştirme ortamı oluşturacağız. Bunun için hemen bir dizin oluşturalım.

mkdir ~/test-project
cd ~/test-project

Bir sonraki adımda, vagrant init komutunu kullanarak yeni bir Vagrant dosyasını oluşturun ve kullanmak istediğiniz sistemi belirtin.

vagrant init ubuntu/bionic64

Oluşturduğunuz Vagrantfile dosyasını dokümantasyona göre düzenlemekte özgürsünüz.

Şimdi sanal makineyi Vagrantfile'a göre oluşturacak ve yapılandıracak Vagrant komutunu çalıştırabiliriz.

vagrant up

Makineyi kurmaya başlayacak ve işlemi internet hızınıza göre kısa bir sürede tamamlayacaktır.

==> default: Configuring and enabling network interfaces...
default: SSH address: 192.168.0.15:22
default: SSH username: vagrant
default: SSH auth method: private key
==> default: Rsyncing folder: /home/mertcan/Vagrant/test-project/ => /vagrant

Kullanmış olduğum Vagrantfile dosyasına gelecek olursak

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/bionic64"

	config.vm.provision :shell, :inline => "apt-get update --fix-missing"
  config.vm.provision :shell, :inline => "apt-get install -q -y g++ make git curl vim"
  config.vm.synced_folder "home/mertcan/Vagrant/test-project/", "/vagrant"
end

Makine kurulduktan sonra oluşturduğunuz proje dosyasını vagrant direk olarak kendi dizini içerisine taşıyabilir ve geliştirme ortamınızı kurabilir.

Oluşturduğumuz makineye SSH bağlantısı kurmak istiyorsak

vagrant ssh

Oluşturduğumuz makineyi durdurmak istiyorsak

vagrant halt

Çalışan makineyi durdurmak ve makinenin oluşturulması sırasında oluşturulan tüm kaynakları yok etmek istiyorsak

vagrant destroy

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın