CentOS 7’de MongoDB Nasıl Kurulur?

MongoDB ücretsiz ve açık kaynaklı bir veritabanıdır. MySQL ve PostgreSQL gibi geleneksel tablo tabanlı SQL veritabanlarından farklı bir NoSQL veritabanı olarak sınıflandırılmıştır.

MongoDB’de veriler, alanların belgeden belgeye değişebileceği esnek, JSON benzeri dosyalarda saklanır. Ön tanımlı bir şema gerektirmez ve veri yapısı zamanla değiştirilebilir.

Gerekli olan depomuzu /etc/yum.repos.d/ dosya yoluna ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

İçerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz

[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

Ardından MongoDB’yi sistemimize dahil ediyoruz.

sudo yum install mongodb-org

Bu sırada GPG anahtarının sisteme eklenmesini isteyebilir. y deyip devam ediyoruz. mongodb-org paketinin kurulumunu yaparken mongodb-org-server, mongodb-org-mongos, mongodb-org-shell, mongodb-org-tools paketlerininde sisteme dahil edildiğini göreceksiniz korkmayın.

MongoDB servisini başlatıyoruz ve sistem başlangıcına ekliyoruz

sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod

MongoDB’de Güvenlik Ayarları Nasıl Yapılır?

Kurulumu tamamladığımız zaman pek çok arkadaşımız parola koymayı unutuyordu hatta zamanında bu yüzden pek çok kurumunda başı derde girmişti. Biz gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. /etc/mongod.conf yolunda aşağıdaki değişiklikleri gözlemliyoruz. Kimlik doğrulamanın aşağıdaki gibi açık olması gerektiğini unutmayın.

security:
  authorization: enabled

Eğer herhangi bir değişiklik yaparsanız ayarların geçerli olması için lütfen MongoDB servislerini yeniden başlatın

sudo systemctl restart mongod

Geriye kalan bütün her şey için lütfen Resmi MongoDB dokümantasyonunu kontrol edin.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın